Проведе се Петата експертна среща по ваксинопрофилактика
25 февруари 2019

На 22 февруари 2019 г. по инициатива на Българската педиатрична асоциация се проведе Петата експертна среща по ваксинопрофилактика. Основна задача на тазгодишната среща бе да се направи преглед на Наредба №15 на МЗ от 2005 г. и по-конкретно – ясно да се дефинират показанията и противопоказанията за ваксинопрофилактика на специфични групи пациенти (новородени и недоносени деца, деца с онкохематологични заболявания, алергии и бъбречна недостатъчност, деца в подготовка за трансплантация на органи и след трансплантация, деца с редки болести, имунен дефицит и т.н.). 

След обсъждането на ключови въпроси, свързани с дефинирането на специфичните групи пациенти и набелязването на проблемните
места в Наредба №15, бе взето решение за сформиране на работни групи по профили, които в рамките на месец да подготвят експертно становище какви промени се изискват в показанията и противопоказанията за ваксинопрофилактика в съответната област.
 

На 21 март 2019 г. експертите ще се срещнат отново, за да обсъдят финално предложенията за промяна в Наредба №15 и да представят експертно становище на МЗ.