Протестът на екипа на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ НЕ се отменя
17 април 2019

Пресинформация от Министерство на здравеопазването:  

Министерството на здравеопазването и медицинският
персонал на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ нямат различия по отношение на
специалния статут, който ще има бъдещата комплексна детска болница, чието
изграждане трябва да приключи до 2 години. Тя няма да е търговско дружество, а
ще е лечебно заведение по параграф 5 от Закона за лечебните заведения.
Основното ядро в нея ще бъде настоящата Педиатрия. Това заяви министърът на
здравеопазването Кирил Ананиев на среща с ръководството и представители на
медицинския персонал на лечебното заведение. По думите му, в момента евентуална
промяна на статута на Педиатрията ще отнеме много време. Кирил Ананиев
представи работния план на строителството на бъдещата детска болница, който
вече е в ход. Най-късно през месец септември ще започне и същинското
строителство. Представителите на медицинския персонал запознаха министър
Ананиев с належащите проблеми пред болницата, свързани основно с липсата на
персонал и ниските възнаграждения. 

Здравният министър съобщи, че Специализираната болница
за детски болести ще бъде подпомогната по реда на Наредба №3/ 2019 г. за
субсидиране на дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Беше поет ангажимент да се предложи на Надзорния съвет на НЗОК да бъдат
обсъдени проблемите със заплащане на дейностите по педиатричните клинични
пътеки. Тази дискусия ще продължи и при подготовката на НРД за 2020-2022 г. До
15 май ще бъде готова и методиката, която разработва екипът на здравното
министерство съвместно със съсловни организации и асоциации. Тя ще даде визията
за нивата на възнагражденията за персонал в лечебните заведения. 

Министър Ананиев покани представителите на СБАЛДБ „Проф.
д-р Иван Митев“ отново на среща след средата на месец май, за да обсъдят
предложената методика и размера на средствата, които лечебното заведение ще
получи от МЗ като субсидия. 

Коментар от страна на представителите на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“  

Представителите на персонала на СБАЛДБ „Проф.
д-р Иван Митев“ от името на целия персонал напълно и безрезервно подкрепят
идеята за това БЪДЕЩАТА детска болница да не бъде търговско дружество. За съжаление,
това по никакъв начин не променя статута на сега съществуващата, макар и
несъвършена, но единствена специализирана педиатрична болница. Това, че
промяната на статута изисква много време, не е достатъчна причина да бъде
отказана – при всички положения тази промяна ще приключи преди построяването на
обещаната нова детска болница. Нека не забравяме, че след построяването следват
оборудване, осигуряване на кадри и т.н. допълнителни процедури, които ще
забавят момента, в който болницата ще започне наистина да работи. В този
период, макар и не изцяло, функциите на тази структура ще продължат да се
поемат от СБАЛДБ, а това не може да се случи в състоянието, в което болницата се
намира в момента.  

Основните уверения на министъра и председателя на надзорния съвет
на НЗОК са устни и в бъдеще време на глагола. Персоналът на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“ може да склони да даде
пореден, но категорично последен кредит на доверие към институцията
Министерство на здравеопазването, до 15.05.2019 г. В случай, че очакваната
методика не покрие нашите искания за достойно заплащане, отново ще сме в
изходната позиция. Тъй като, независимо от преговорите, няма как на този етап
да бъде променена цената на клиничните пътеки в педиатрията, единствен източник
на финансиране за нас остава монополистът НЗОК, което не променя по никакъв
начин настоящите условия.  

Освен заплати, болницата има вопиюща нужда от средства за апаратура
– за диагностика и лечение, както и от средства за външни изследвания, без
които не може да функционира. Основен проблем е и липсата на медицински кадри –
медицински сестри, лаборанти и ЛЕКАРИ (подчертаваме, защото повечето ги смятат за
налична даденост). Без адекватна политика за трудово възнаграждение, няма как
да се привлекат нови кадри, а без адекватни условия на труд, дори при подобрени
заплати, няма как да работят ефективно лекарите, които понасят основно тежестта
на професионалната отговорност.  

В заключение бихме казали, че нямаме никакви възражения относно
това каква е визията за БЪДЕЩАТА педиатрична болница, но имаме сериозните ОПАСЕНИЯ,
че България ще я дочака, без да има и сега съществуващата. Тази сериозна дупка
в детското здравеопазване, за съжаление, не може да се закърпи от други звена.  

Протестът на екипа на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“
НЕ СЕ ОТМЕНЯ

18 април 2019 г., 11 часа в двора на болницата