Проф. Николай Габровски е новият председател на Българското дружество по неврохирургия
15 октомври 2018

По време на XXVII Национална конференция по неврохирургия, която се проведе на 11-13 октомври 2018 г. в София и в която се включиха над 100 неврохирурзи от цялата страна, проф. Габровски единодушно бе избран за председател на Българското дружество по неврохирургия. Зам.-председателите, с които ще работи проф. Габровски, за да развива още по-успешно неврохирургията в България, са проф. Явор Енчев от УМБАЛ "Св. Марина" - Варна и доц. В. Каракостов от УМБАЛ "Св. Иван Рилски".

Биографична справка:

Проф. д-р Николай Габровски, д.м.н. завършва медицина в Медицинска академия - София през 1996 г. Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна", а от 1997 г. - в Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов". През 2005 г. д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика". От 2006 г. е завеждащ на отделението по невроонкология. През 2010 г. е избран за зам.-председател на Българското дружество по неврохирургия. От 2011 г. е избран за началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов". От същата година е и национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването. От 2014 г. е професор по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов", а през 2015 придобива образователна и научна степен „Доктор на медицинските науки" след защита на дисертация на тема „Хирургично лечение на малигнените глиоми при възрастни".

Проф. Н. Габровски е специализирал многократно във Франция, Белгия, Германия и други. Преминал е и множество допълнителни квалификационни, международни курсове и специализации в областта на невроонкологията, съдовата и гръбначната неврохирургия. Той въвежда в България множество иновативни техники в областта на миниинвазивната гръбначна хирургия. Професорът има над 200 научни публикации и съобщения на български и международни форуми, участие в над 10 научни проекта и др.

От 2012 до 2015 проф. Н. Габровски е избран за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейският мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.