Позиция на най-големите групи частни лечебни заведения в страната: "Ние сме в битката срещу коронавируса от самото начало"
17 март 2020

Най-големите групи частни лечебни заведения в страната Аджибадем Сити
Клиник (Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, УМБАЛ Младост и УМБАЛ
Сърдечно-съдов център), Булфарма (УМБАЛ „Софиямед“, УМБАЛ „Пълмед“-гр.Пловдив,
УМБАЛ „Здраве“-гр.Пазарджик, МБАЛ „Здраве“-гр.Велинград, МБАЛ „Проф.Д.Ранев“,-гр.Пещера,
МБАЛ „Бургасмед“) и УМБАЛ „Каспела“, които предлагат комплексна медицинска
помощ в почти всички направления на медицината, се обръщаме към обществеността,
за да изразим нашата готовност да бъдем полезни в момент, в който според нас е
редно всички усилия и целият възможен медицински капацитет и ресурси да бъдат
насочени и ангажирани там, където могат да бъдат от значение в борбата от
най-висока степен на важност, пред която се изправя целия свят в момента.
 

  

Ние наблюдаваме и осъзнаваме сериозността на заплахата, която се превръща в
реалност и в нашата страна през последните седмици, и със сигурност не сме
безучастни към случващото се. Още в самото началото на кризата изпратихме
декларация до институции, медии и обществеността за готовността си да се
включим в обединените усилия на държавните институции и структури и участваме
активно във всички областни кризисни щабове. С цел избягване на всякакви
спекулации в обществото, сега повторно заявяваме пълната си мобилизация и
намерение да подкрепим Националния кризисен щаб с всичките си налични ресурси.
Нашите лекари и медицински специалисти в базите, които покриват значителна част
от населението на страната, вече работят в условията на извънредна ситуация,
предвид откриването и разпространението на все повече заразени от COVID-19 на
територията на страната и очаквания пик на заболеваемостта през следващите
седмици, а може би и месеци.
 

  

Бихме искали обаче да ви уверим, че можете да разчитате на нас като лечебни
заведения в сферите и възможностите, в които имаме човешки и технологичен
капацитет, компетентност, знания, опит и подготовка. Смятаме, че като
неразделна част от здравеопазването на страната, можем да бъдем допълнително
полезни, а всяка медицинска възможност, с която България разполага в момента,
трябва да се има предвид в условията на пълна мобилизация за справяне с
проблема.
 

  

Ще бъдем наистина удовлетворени, ако нашите ресурси и възможности,
желанието и призванието на нашите медицински специалисти да изпълнят максимално
своя дълг към обществото, допринесат за опазване на живота и здравето на
възможно най-голяма част от нашия народ.
 

  

С готовност бихме приели планиране на разговори и следващи стъпки с
държавните институции и Националния кризистен щаб за борба коронавирус за
активно сътрудничество в борбата с новия вирус във всички сфери, в които можем
да предложим квалифицирана и високоспециализирана помощ.
 

  

  

С уважение и
отговорност,
 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК 

  

  

ИВАН ТИКОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

БОЛНИЧНА ГРУПА БУЛФАРМА 

  

ПРОФ. Д-Р ИЛИАН ДОЙКОВ 

УПРАВИТЕЛ УМБАЛ
„КАСПЕЛА“