Пореден протест срещу строителството на нова детска болница върху изоставен от десетилетия строеж
17 май 2020

Извънредна протестна акция „За истинска детска болница, не гробница!“, организирана от Националната гражданска инициатива (НГИ) „За истинска детска болница“, се проведе на 17 май 2020 г. пред сградата на
Министерски съвет в София. За пореден път родители, лекари, архитекти и инженери излязоха да заявят, че проектът на правителството за нова детска болница не отговаря на изискванията за модерна педиатрична грижа, а започнатият преди 40 години строеж ще излезе твърде скъпо и няма как да бъде пригоден към съвременните изисквания. За да призоват управляващите да бъде сложен край на това безумие дойдоха да протестират близо 1000 родители, деца и педиатри. 

„Усещането беше невероятно! Събраха се хора, които демонстрираха спокойно категоричната си решителност да се противопоставят на един строеж върху руини и да отстояват докрай идеята за детска болница, отговаряща на европейските стандарти. Имаше толкова млади хора, дошли с децата си, толкова позитивна енергия струеше от всички нас, невероятно преживяване беше!“, сподели арх. Петкана Бакалова, която е част от Инициативата. 

По време на протеста бяха събрани повече от 1000 подписа за втората подписка, която НГИ организира и която съдържа седемключови искания:

1. Отмяна на обявената през юли 2019 обществена поръчка за довършване на строежа в Комплекса на Александровска болница.

2. Проучване и анализ на основните потребности на децата, техните родители и лекарите и медицинските специалисти, които предстои да работят в лечебното заведение.

3. Разработване на професионално, подробно задание в съответствие с международните стандарти за съвременна педиатрична болница с високи изисквания за качеството на сградата и гаранции за качеството на изпълнение, включително независим строителен надзор.

4. Избор на терен за строителство, който позволява изграждането на болница, отговаряща на съвременните изисквания за качествено лечение на деца и достъпност.

5. Осигуряване на обществен контрол и прозрачност чрез създаване на Обществен съвет за изграждане на Националната педиатрична болница, в който участват представители на професионалната общност (лекари, архитекти, медицински специалисти, инженери), журналисти, родители и граждани с ясни правила за участие и роля на Обществения съвет.

6. Обявяване на открит международен конкурс за проектиране с прозрачна процедура за избор, ясни критерии, авторитетно жури, включващо както експерти, така и представители на Обществения съвет и осигуряване на детско участие.

7. Създаване на Пътна карта за управлението на Националната детска болница с участие на лекарската общност и Обществения съвет, на база нанаправения анализ на потребностите, включителнопланиране на работната сила, привличане и възможности за квалификация на медицинските специалисти и други професионалисти (психолози, социални работници и пр.), както и иницииране на необходимите законодателни промени за реализирането ѝ. 

До края на май всички, които припознават инициативата като своя кауза, могат да се подпишат и да съберат подписи от онези, които не искат компромис с детското здравеопазване. Всички подробности как става това може да намерите ТУК.