Подкрепете Педиатрията!
10 април 2019

Отворено писмо на екипа на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” – София:

"Във връзка със зачестилите въпроси, свързани с това как да се помогне на каузата и запитванията от страна на различни медии (за което благодарим на приятелите, които съдействаха), бихме искали да дадем актуална информация по въпроса.

В единствената специализирана, имаща в състава си уникални клиники и отделения, детска болница в България - СБАЛДБ „Проф. Иван Митев” ЕАД – гр. София, от години назряват проблеми, които вече не могат да бъдат разрешени. Лимитиране на приема на пациенти, амортизация на персонал и техника, липса на такива, системно недофинансиране на лечението на малките ни пациенти, унизителни трудови възнаграждения и много други непреодолими трудности.

По настояване на персонала на болницата бяха проведените две срещи на пълномощниците на работещите с ръководството, съответно на 14.02.2019 г. и 07.03.2019 г. 

Първия път настояхме за среща на изпълнителния директор – д-р Екимова, с министъра на здравеопазването с цел да го запознае със състоянието на болницата ни и настроенията на персонала, работещ в нея. 

На втората среща не получихме никакви конкретни решения на проблемите, съответно се прие да се изберат няколко представители от медицинския състав, които да проведат лична среща с г-н Ананиев, за да изложим основните си проблеми, като този път заедно да поставим срокове за тяхното разрешаване. 

Подготвихме писмо с искане за среща, чието съдържание разпространихме публично на третата седмица. Въпреки факта, че копия бяха изпратени на няколко други институции, то остана без отговор. Писмото беше изпратено на 13.03.2019 г., като още на следващия ден влязохме във връзка с началника на кабинета на министъра на здравеопазването – г-жа Надежда Петрова, за да се уговори дата за среща. След няколко телефонни разговора с нея, тя спря да отговаря на обажданията и също, като началника си, не ни върна отговор. Така среща с министъра не се състоя. 

Принципалът на болницата остана глух за проблемите ѝ, а от там и за проблемите на детското здравеопазване в България. 

На 09.04.2019 г, на предварително уговорената нова среща на работещите в болницата се стигна до следното решение:

Да се даде възможност до 18.04.2019 г., ангажираните институции да дадат адекватно решение на проблемите в болницата. В случай, че на 18.04.2019 сутринта, все още няма взети мерки, от 11:00 часа на същия ден, започват нашите протести, първо в двора на болницата, а след това и извън него. Протестите ще продължат до срок, който ще бъде допълнително оповестен, след което ще бъде преустановен плановият прием, а както казахме и в официалното писмо, на 09.05.2019 година, България може да осъмне без единствената си педиатрична болница. 

Имаме устните уверенията на ръководството, че се работи по въпроса с промяната на трудовите възнаграждения, както и промяната в лимитите на касата, но няма и дума относно статута на болницата. По тази причина бихме искали отново да изтъкнем няколко важни неща.

1. Единствената в България специализирана педиатрична болница, трябва да бъде със специален статут и финансиране от страна на министерството, а не да бъде търговско дружество. Това би дало възможност да не се хабят ресурсите на болницата (нека не забравяме, че квалифицираните специалисти са най-скъпият ресурс) за общопедиатрична патология, а да се насочат към тежките и трудни за диагностика и лечение случаи. Осигуряването на подобаващо финансиране не цели само увеличаване на заплатите, а и модернизиране на апаратурата и възможност за допълнителни договори, с които да се въведе съвременна диагностика. Така могат и много средства, които досега се налагаше да се изплащат през Център „Фонд за лечение на деца“ чрез тромави процедури, да бъдат насочени пряко към нуждаещите се. 

2. Поставянето на финансови и административни лимити от страна на НЗОК, води до невъзможност за пълноценно изпълнение на задълженията на персонала на болницата, което води до нарушения, за които ни санкционират. Ако пък не искаме да допуснем тези нарушения, трябва да спрем да работим, за което отново ще бъдем санкционирани. Така НЗОК ни поставя в условията на „Параграф 22“.

3. Заплатите на работещите са почти наполовина на заложените в КТД 2018 г., както и далеч под средните за бранша, на нива малко над КТД 2014. Това води, както до амортизация на персонала, който се налага да работи на 2 и повече места, така и до невъзможност за привличане на по-млади хора. 

Държим да стане ясно, че подкрепяме безусловно исканията на специалистите по здравни грижи за по-високо заплащане на труда им, но нашият протест е различен от техния и не желаем да бъдем претопени в общата маса. 

Нашата цел не е създаване на сензации и скандали, затова не търсим лични медийни изяви до 18.04.2019 година. Дотогава всяка медия, желаеща да ни подкрепи, може да се чувства свободна да цитира всичко публикувано от нас, както и да направи репортажи, свързани с проблема. Нямаме никави притеснения да застанем с имената и лицата си пред Вас (никога не сме ги и крили), но до 18.04 си запазваме правото да не нарушаваме допълнително работата на болницата и спокойствието на пациентите си. 

Борбата ни не е за сваляне или качване на някого на определена позиция. 

Борим се за правото на децата в България да получават качествена медицинска грижа, осигурена чрез достойни условия на труд и достойно заплащане на медицинските специалисти в единствената специализирана болница за лечение на детски болести! 

Ние можем и знаем как да се грижим за децата! Нека не ни отнемат тази възможност!"

Подкрепете петицията ТУК