Почина доц. д-р Анелия Буева
05 август 2020

На 19. 07. 2020 г. ни напусна доц. д-р Анелия Христова Буева-Велковска, д.м. (1948-2020)

Доц. д-р Анелия Буева завършва ВМИ – София през 1973 г. Започва трудовия си стаж като лекар-ординатор в ДО гр. Тетевен. През 1980 г. придобива специалност „Хигиена на детско-юношеската възраст“, през 1992 г. – по „Детски болести“, а през 2009 г. – и по „Детска нефрология“. В продължение на дълги години преподава в Катедрата по детски болести към МУ – София. От 2007 г. е доцент по педиатрия, а от 2008 г. – завеждащ Клиника по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ – София. От 2014 г. до момента е началник на детската нефрология в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ – Варна.

Доц. Буева е специализирала в Клиниката по детска нефрология на Медицинския университет в Лозана, Швейцария, както и в детските нефрологични клиники на болница „Еdouard Неrriot“, Лион, и многопрофилна детска болница „Robert Debré“, Париж. През 1985 г. придобива степен „Кандидат на науките“ към МУ – София. Получава това признание, защото за първи път в България въвежда прилагането на коремна ехография в детска възраст. Като един от пионерите в България в тази област тя обучава множество педиатри и детски нефролози и допринася за масовото внедряване на този диагностичен метод в клиничната практика. През 1993 г. получава и научна степен „Доктор на науките“ към МУ в Лозана, Швейцария. С научната си разработка печели и престижната награда „Проф. д-р Комб” за най-добър дисертационен труд на годината. Тази разработка е една от първите в световен мащаб, изучаващи бъбречната функция при новородени деца. 

Като преподавател доц. Буева е обучила поколения педиатри и детски нефролози, предавайки им своите значителни теоретични познания и огромен практически опит и умения.

Големи са заслугите на доц. Буева за развитие на детските бъбречни трансплантации в рамките на съвместната Френско-Българска програма. Тя има водеща роля за въвеждането като рутинна диагностична процедура на бъбречната биопсия при деца в Клиниката по детска нефрология към СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев“. Това допринесе за достигане на ново ниво в диагностично- лечебната дейност на детската нефрология. Създаването на кабинет за извършване на уродинамика в Клиниката по детска нефрология към СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев“ също даде нови възможности за прецизиране на функционалните нарушения на пикочния мехур. 

Венец в научно-практическата дейност на доц. Буева е осъщественият под нейно ръководство първи и единствен масов скрининг за скрита бъбречна заболеваемост при деца. В резултат на получените данни от него се въведе задължителен профилактичен ехографски преглед на деца на 6-месечна възраст, финансиран от НЗОК. 

През своя трудов път доц. Буева се е ръководела от разбирането си, че „децата са най-прекрасните пациенти и това ни задължава да дадем всичко от себе си“.

Поклон пред светлата й памет! Почивайте в мир, доц. Буева!

Българска педиатрична асоциация