От 1-ви февруари стартира програма на БЛС за подпомагане развитието на младите български лекари
01 февруари 2019

Една от приоритетните цели на Българския лекарски съюз (БЛС) е задържането на младите специалисти в България и връщането им от чужбина, предлагайки им стимули и възможности за адекватно кариерно и академично развитие в страната ни. 

В предходните години БЛС се опита да мотивира младите лекари – специализанти и редовни докторанти, посредством отпускането на ежегодни стипендии за една календарна година. От тази година БЛС разширява проекта и го превръща в ежегодна програма за финансово стимулиране на млади лекари - студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни докторанти, специализанти. Разширеният проект за финансово
стимулиране на бъдещи и млади лекари е по няколко направления: 

· Студенти 5-ти и 6-ти курс – чрез отпускането на ежемесечна стипендия в размер до 120 лв. в рамките на една учебна година.

Срок за кандидатстване – 28 февруари 2019 г. 

· Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.

Срок за кандидатстване – целогодишно. 

· Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти. 

Срок за кандидатстване – 31 март 2019 г. 

Целите, които БЛС си поставя за програмата, са подпомагането на максимален брой млади колеги, които да бъдат мотивирани за участието в програмата, финансово стимулирани на база ресурса, с който БЛС разполага по проекта и насърчени за включване в дейността на съсловната организация. 

Пълната информация и необходимите документи за кандидатстване можете да видите на сайта на БЛС, Конкурс за стипендианти 2019.  

Документи се приемат от 1-ви февруари 2019 г. на адрес:

София, бул.“Акад. Ив. Гешов“ 15, Център по хигиена, ет. 2, ст. 6.