Новите промени в Наредба 15 за имунизациите
17 октомври 2019

Кои са основните промени:  

 • задължителни имунизации: на 12-год възраст се въвежда ДТКа (дифтерия/тетанус/коклюш) вместо ДТ ваксина; отпада БЦЖ ваксината на 11 год.; отпада пневмококовата ваксина на 3-мес. възраст; официализира се варицелната ваксина, която ще е по избор (от 12 мес.)
 • В чл. 13 (4) е записано, че отказващите ваксинации удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист, в който се вписва код за отказа. Чл. 13 (5) задължава ОПЛ да предостави на РЗИ инфо по електронен път за неявилите се през годината за ваксинация.  
 • Чл. 16 (1) т. 4 нарежда ОПЛ да уведомява всички подлежащи на ваксинация по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски
  оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация, и др.).
   
 • Чл. 20 (4) при отлагане на ваксини по мед. противопоказания, решението на комисията ще се изпраща направо на ОПЛ по служебен път.
 • Приложение №2 към чл. 7, ал. 2 описва препоръчителните ваксинации. 
 • Приложение №9 към чл. 17 е за минималните интервали между ваксините. Според т. 6 при забавяне на ваксините следващите дози се прилагат при първа възможност.
 • Приложение №10 към чл. 20, ал. 1 определя, че лечебните заведения диагностицирали медицинските противопоказания за ваксинация, вписват в епикризата при изписване на пациента програма за последваща ваксинация. 
 • Според раздел V ваксинацията на деца с хронични болести се извършва според препоръките от специално методично указание, утвърдено от здравния министър. 

С пълния текст на Наредбата може да се запозанете ТУК