Най-важното от Europаediatrics 2019
30 юни 2019

От 13 до 15 юни 2019 г. в Дъблин, Ирландия, се проведе IX Kонгрес на Европейската педиатрична асоциация EPA\UNEPSA – Europаediatrics 2019. В Конгреса се включиха над 1500 делегати от 75 страни и бяха представени над 1500 абстракта. Научната програма беше изключително разнообразна и обхващаше всички области на педиатрията. 

В научния комитет на Конгреса участват 16 видни представители на европейската педиатрия от Ирландия, Русия, Испания, Франция, Великобритания, Италия, Румъния и Турция, а негов председател е проф. Хилари Хоуи, която оглавява и организационния комитет от 31 човека. Заседанията се провеждаха паралелно, като обхващаха девет пленарни заседания с 70 устни презентации, 14 симпозиума с 50 устни презентации, 6 симпозиума на EPA\UNEPSA, посветени на детското здраве, организацията на детското здравеопазване, правата на децата, училищното здравеопазване, децата в риск и др. Бяха проведени и няколко съвместни симпозиума между EPA\UNEPSA и други европейски специализирани педиатрични организации като ESPE, ECPCP, EAACI. Отделен симпозиум беше посветен на обзора на състоянието и възможностите за подобряване на детското здраве в света. В него презентации изнесоха Ерол Алдън, президент на IPA, както и представители на Индонезия, Китай, Италия, Канада. Успоредно с това бяха проведени и повече от 10 експертни срещи по конкретни проблеми. Особено голямо внимание бе отделено на въпросите, свързани с ранното детско развитие, ваксиналната политика, здравето на подрастващите. Бяха представени презентации, отнасящи се до неонатологичната патология, респираторните и алергичните заболявания, неврологичните заболявания с акцент на гърчовите състояния, диабета и затлъстяването, хематологичните и онкологичните заболявания, сърдечните и ставните заболявания. Голяма част от презентациите в тези области на педиатрията бяха посветени на съвременното лечение на съответните заболявания. 

Не бяха пропуснати и медицинските сестри, като специално за тях бе проведен сестрински симпозиум. В обедните паузи пък бе отделено време за фирмените симпозиуми. 

Научната програма на Europediatrics 2019 включваше и огромен брой постери – над 1000, от абсолютно всички области на педиатрията. От тях бяха селектирани 290 постера, които се оценяваха и представяха от авторите под ръководството на модератор. В една от сесиите с 11 оценявани постера модератор беше проф. Вл. Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация. Той изнесе и устна презентация на една от сесиите, представяйки състоянието на детското здраве и здравеопазване в България. По време на Конгреса се състоя и Генералната асамблея на EPA\UNEPSA, в която взеха участие председателите на националните педиатрични организации от много страни. Основният въпрос, който се обсъди, бе какви стъпки е необходимо да се предприемат, за да се обединят, ако не формално, то поне в действията си, двете основни педиатрични организации в Европа – EPA\UNEPSA и ЕАР въз основа на декларацията от ноември 2017 г. Всички бяха единодушни, че усилията трябва да продължат, но някои бяха скептични относно успеха на начинанието. Европейската организация на педиатрите от първичната помощ в лицето на своя председател категорично подкрепи усилията за обединение в действията на всички педиатрични организации от Европа. 

В рамките на Конгреса се проведе и традиционната изложба на фармацевтичните фирми, представящи продукти за педиатрията. На тържествената церемония по откриването бяха удостоени с почетно членство на Ирландския кралски колеж по педиатрия шест изтъкнати професори от всички краища на света – САЩ, Китай, Русия, Индонезия, Пакистан.

Следващият десети юбилеен конгрес ще се проведе в началото на септември 2020 г. в Загреб, Хърватия. Голямата надежда на всички е, че именно той ще стане обединителен между двете големи педиатрични организации в Европа.