Министър Ананиев подкрепи инициативата за изграждане на Национална педиатрична болница
15 ноември 2018

На 14 ноември 2018 г. представители на Инициативния комитет за изграждане на
високотехнологична Университетска многопрофилна педиатрична болница „Детски
здравен парк“ в лицето на проф. Владимир Пилософ, г-жа Пенка Георгиева, д-р
Таня Андреева, г-жа Ева Борисова и г-жа Елисавета Котова бяха приети от
министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев. Целта на срещата бе
Инициативният комитет да представи искането си за спешно решаване на проблема с
разпокъсаните педиатрични отделения и да се запознае с позицията на
Министерството относно възможностите за преструктуриране на държавната
собственост в областта на педиатричната болнична помощ чрез изграждане на
единна структура.  

По време на срещата министър Ананиев се съгласи безусловно, че сега съществуващата
структура е крайно неефективна както от медицинска, така и от икономическа
гледна точка. Г-н Ананиев потвърди, че като принципал на съответните болници МЗ
има възможност да вземе решение за преструктуриране. Министърът категорично
заяви убедеността си, че изграждането на високотехнологична Университетска
многопрофилна педиатрична болница не търпи отлагане и пое ангажимента да
подготви варианти за разрешаването на този проблем. Личната му амбиция е да
бъде готов с конкретните предложения към Министерски съвет преди Коледа. 

Тъй като държавата е единствен осигурител на всички деца, Инициативният комитет настоя
формата на собственост на бъдещата Университетска многопрофилна педиатрична
болница да бъде 100% държавна, с което министърът се съгласи.  

По време на срещата представителите на Инициативния комитет бяха уверени, че след
взимане на принципно решение за място за реализиране на проекта ще бъде
създаден прозрачен механизъм за изготвяне на задание за проектиране, който да е
в синхрон с добрите световни практики в тази област. Проф. Пилософ се ангажира
в рамките на следващите 10 дни да изпрати по-детайлен материал до министър
Ананиев относно визията на Българската педиатричната асоциация и Инициативния
комитет за педиатрична болница – визия, базирана и на проучване на европейския
и световен опит. 

Министър Ананиев сподели, че неговото усещане е, че има консенсус между всички
политически сили за подкрепа на инициативата за създаване на Детски здравен
парк и осъзнатост, че това е първостепенна задача в областта на
здравеопазването, особено в контекста на тежката демографска ситуация в
страната. 

Министър Ананиев се ангажира да уведоми Инициативния комитет за придвижването на въпроса
в Министерски съвет. В същото време Инициативният комитет си запази правото да
продължи усилията си за поддържане на общественото внимание към темата.