Kурс за продължаващо медицинско обучение Nestlé Academy
12 март 2021

Нестле детско хранене организира дигитален курс за продължаващо медицинско обучение (ПМО) за колеги ОПЛ и млади специалисти, сертифициран от Български лекарски съюз. Курсът се осъществява с подкрепата на Българската асоциация по неонатология (БАН), Българската педиатрична асоциация (БПА) и Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ (НСПСИП). ПМО ще се проведе в 3 тематични модула. При завършване на курса, включващ трите модула, всеки участник ще получи сертификат от Български лекарски съюз със съответния брой кредитни точки. 

  

Модул НЕОНАТОЛОГИЯ

Дата: 26.03.2021 г.; 14:30 – 18:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Модератор: Проф. Д-р Мая Кръстева Председател на БАН, началник Отделение по неонатология, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив  

Тема: „Насоки в наблюдението на новородени след изписване от родилния дом“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Лектор: Доц. Д-р Христо Мумджиев, началник Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“, Стара Загора  

Тема: „Хранене и оценка на растежа на новороденото и кърмачето през първите месеци“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Проф. Д-р Боряна Слънчева, началник Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин Дом“, София  

Тема: „Дихателна патология и къснорегистрирани аномалии при новородени и кърмачета“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Доц. Д-р Ралица Георгиева, началник Клиника по неонатология, СБАЛДБ „Проф. Д-р Иван Митев“, София  

Тема: „Неврологично проследяване на новороденото и кърмачето и мястото на ултразвуковото изследване“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Доц. Д-р Виктория Атанасова, началник Клиника по неонатология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, Плевен  

Тема: „Жълтеници и хематологични нарушения при новородени след изписването“ 

   

  

Модул ПЕДИАТРИЯ

Дата: 04.06.2021 г.; 14:30 – 18:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Модератор: Проф. Д-р Владимир Пилософ, председател БПА  

Тема: „Насоки в наблюдението на децата в ранна детска възраст“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Доц. Д-р Рада Маркова, Първа детска консултативна клиника - София  

Тема: „Рационален избор на антибиотична терапия“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Проф. Д-р Пенка Стефанова, началник Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Св.Георги“, Пловдив  

Тема: „Остър хирургичен корем в педиатрията“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Доц. Д-р Пенчо Кратунков, началник Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации, УМБАЛ „Св. Екатерина“, София  

Тема: „Белодробни прояви при вродени сърдечни малформации с ляво-десен шънт“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Д-р Василис Фурлакис 

Тема: „Ранна диагностика на скелетно-мускулните заболявания и увреждания в ранна детска възраст“ 

  

Модул ГАП

Дата: 05.11.2021 г. .; 14:30 – 18:30 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Модератор: Нестле детско хранене  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Лектор: Доц. Д-р Мария Стаевска, Началник клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“, София  

Тема: „Атопичен дерматит и хранителни алергии в ранна детска възраст“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Доц. Д-р Миглена Георгиева, началник на Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна  

Тема: „Нарушения в дефекацията. Малко за диария и повече за запек“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Проф. Д-р Пенка Стефанова, началник Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив  

Тема: „Вродени аномалии на гастроинтестиналния тракт, които изискват хирургично лечение“  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Лектор: Александра Петрова  

Тема: „Оптимално психично развитие в ранна детска възраст. Връзка с гастроинтестиналните проблеми и алергии“