Конкурс за ново ръководство на Педиатрията
12 март 2021

СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ ще има ново ръководство, стана ясно от резултатите от конкурсите, обявени на сайта на МЗ. Новият директор на лечебното заведение ще бъде д-р Благомир Здравков. На второ място е класиран досегашният - д-р Димитър Русинов. На трето място е д-р Елена Георгиева, а на четвърто - д-р Петьо Хаджийски. Д-р Благомир Здравков е част от екипа на Клиниката по детска анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛСМ „Пирогов“. За член на борда на директорите е избран проф. Иван Литвиненко, а за независим член - Марина Гинева. 

Биографична справка: Д-р Здравков завършва медицина през 2009 г. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в клиниката по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ-София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. От 2015 г. е с придобита
специалност по анестезиология и интензивно лечение. От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”. За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на НКБ, където е консултант и в момента. Лектор и консултант е на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност. Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд. 

.