Катедрата по педиатрия към МФ на МУ – София с нов ръководител
04 януари 2021

От края на миналата година Катедрата по педиатрия към МУ – София има нов ръководител – доц. Даниела Авджиева-Тзавелла. Тя поема сложната и отговорна задача от проф. Ив. Литвиненко. 

Да честитим на доц. Авджиева! Пожелаваме й ползотворен мандат на първата в страната катедра, която тази
година навърши 100 години. Това е началото и на нейното второ столетие. 

Доц. Даниела Авджиева-Тзавелла завършва медицина в Медицински университет – Сoфия през 1997 г. Започва работа в Регистърa за вродени аномалии. През 1998 г. постъпва като ординатор в Клиникaта по генетика на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. През 2005 г. е избрана за асистент към Катедрата по педиатрия на МУ – София, а след това преминава през академичните степени старши и главен асистент. От 2015 г. е доцент. От 2020 г. поема ръководството на отделението по клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“. 

Има признати специалности по педиатрия и медицинска генетика, както и магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2012 г. защитава дисертация на тема „Клинико-генетична хетерогенност при пациенти с разстройства от аутистичния спектър“. Специализирала е педиатрия в Осака, Япония, и лизозомни болести в Лондон, Кеймбридж, Бирмингам и Оксфорд, Великобритания. Завършила е множество краткосрочни европейски курсове по дисморфология и метаболитни болести. Има над 120 публикации в наши и чужди списания и над 140 участия в български и международни научни форуми. Член е на Българската педиатрична асоциация, Българското дружество по генетика на човека и Европейското дружество по генетика на човека.