Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 9|2020
27 септември 2020

 СЪДЪРЖАНИЕ 

ТЕМА НА БРОЯ 

Особености на острия апендицит в ранната детска възраст (0 – 3 години) 

Д. Дачев, Б. Исаков, С. Лупанов, П. Стефанова  

Остър корем в детскатa възраст – съвременни аспекти в диференциалната диагнозата на острия апендицит и мезентериалния лимфаденит  

К. Георгиев, Кр. Калинова  

Усложнения на острия апендицит в детска възраст  

В. Нансенова, Е. Рангелов, Н. Толекова, С. Стоилов, П. Дойнова, Хр. Шивачев
 

Диагностично-лечебен подход при деца с илеоколична инвагинация  

Н. Толекова, В. Страхинова, Хр. Шивачев, Цв. Георгиев, Е. Рангелов, П. Мутафчиева, Здр. Антонова, Я. Пъхнев, Ст. Станев, К. Памукова
 

Заклещена ингвинална херния при деца  

П. Стамов, Р. Христов, Г. Христов, Ал. Герасимова  

  

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ 

Д-р Женя Стефанова  

  

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА 

Как се отрази временното спиране на имунизациите заради Covid-19 върху Националната имунизационна програма? 

Интервю с доц. д-р Любомир Киров  

  

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

Интервю с д-р Ива Костова: „Повсеместното назначение на антибиотици крие повече рискове, отколкото ползи“  

  

ХОМЕОПАТИЯ 

Мястото на хомеопатията в есенно-зимната патология в детска възраст 

З. Угринова  

Изтеглете броя ОТ ТУК 

Четете и разгледайте броя ТУК