ИЗЛЕЗЕ НОВИЯТ БРОЙ НА ПРАКТИЧЕСКА ПЕДИАТРИЯ, 8|2021
12 август 2021

Изтеглете броя ОТ ТУК  

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

Приложение на функционалната геномика в педиатрията за профилактика на затлъстяване и социално-значими заболявания

О. Антонова, Б. Герасимова, В. Спасова  

Епигенетични механизми и постнатално хранене на недоносените новородени   

Б. Слънчева

Въздействие на НМО и пробиотиците върху генома в ранна детска възраст и ролята им в превенцията на заболявания на гастроинтестиналния тракт 

Ел. Лазарова

Хранене в ранна детска възраст и социалнозначими заболявания  

Р. Георгиева

Интракраниални тумори в детската възраст              

Ст. Овнарски, Н. Габровски

 

КОВИД-19

Косвени ефекти на Ковид-19 пандемията върху децата

Р. Маркова

 

ХОМЕОПАТИЯ

Разстройство и повръщане. Как да помогнем с хомеопатия

Р. Томова