Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 7/2020
29 юли 2020

СЪДЪРЖАНИЕ 

ТЕМА НА БРОЯ 

Позната ли ни е Mycoplasma pneumoniae? 

Й. Узунова, Е. Станкова, Р. Митрова 

Екстрапулмонални прояви на инфекция с Mycoplasma pneumoniae 

Д. Христова, Е. Вучкова, Б. Георгиева, Й. Узунова 

Как доказваме инфекция с Mycoplasma pneumoniaе при децата? 

Е. Станкова, П. Цанева, Й. Узунова 

Настоящето в лечението на микоплазмената инфекция 

Е. Станкова, П. Цанева, Р. Митрова, Й. Узунова 

Атипичен рентгенов образ при микоплазмена пневмония: клиничен случай 

Е. Станкова, Б. Ангелова, A. Гончаров, Й. Узунова  

Тест  

 

ТОКСИКОЛОГИЯ 

Остри отравяния с метилов алкохол при деца  

А. Боянова 

 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА 

Принципи и практически насоки за имунизации при пациенти с имунни дефицити  

Ел. Наумова, С. Лесичкова  

 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

Антибиотична политика и използване на антибиотиците в болниците  

ХОМЕОПАТИЯ 

Хомеопатия за лятната аптечка  

Р. Томова 

 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ 

Д-р Ивелина Станоева  

Изтеглете броя ОТ ТУК

Разгледайте и четете броя ТУК