Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 6/2020
24 юни 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

Нaрушения в хранителното поведение в училищна възраст

Д. Найденова                                                                    

Маската на орторексията и булимията в тийнейджърска възраст: два случая от практиката 

Д. Найденова                     

Ролята на родителя и семейната среда в превенцията на нездравословното хранително поведение при децата  

Д. Найденова                                                                                  

Храненето в детска възраст – елемент на възпитанието    

Ек. Вълчева                                                                                       

Социални аспекти на нарушенията в хранителното поведение. Роля на медиите    

Н. Михайлов                                                                                     

 

ХОМЕОПАТИЯ

Хомеопатия при нарушения в хранителното поведение

Р. Томова                                                                                            

 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Как да общуваме с родители, които имат колебания относно ваксините

Mary Healy, Larry K. Pickering

 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Проблеми, свързани с използване на антибиотиците в обществото                

 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Д-р Велислава Петрова 

Изтеглете броя ОТ ТУК

Разгледайте и четете броя ТУК