Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 5/2020
27 май 2020

В броя може да прочетете:

ТЕМА НА БРОЯ 

Синдром на макрофагеална активация в детска възраст 

К. Лисички, В. Кендерова 

Синдром на макрофагеална активация, провокиран от инфекция с Mycoplasma pneumoniae в детска възраст. Клиничен случай  

К. Лисички, В. Кендерова 

Белодробни прояви при ревматични заболявания в детската възраст  

В. Кендерова, Кр. Петрова, К. Лисички 

Автовъзпалителните заболявания през погледа на детския гастроентеролог  

Кр. Гроздева, К. Лисички 

Тест 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА 

Рутинната имунизация на децата е превенция срещу COVID-19 

Samar Salmana, Mohamed Labib Salemb 

ХОМЕОПАТИЯ 

Хомеопатия за тийнейджъри. Хомеопатично лечение на Acne vulgaris 

З. Угринова 

ПУЛМОЛОГИЯ 

Муковисцидоза. Клиничен случай  

А. Петкова, Т. Лисичкова 

ПСИХОЛОГИЯ 

Детската игра – необходим фактор за възстановяване по време на болничен престой 

В. Дункова 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ 

Антимикробната резистентност 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ 

Д-р Христо Найденов  

   

Изтеглете броя ОТ ТУК

Разгледайте и четете броя ТУК