Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 4/2020
30 април 2020

 Какво може да прочете в броя:  

TEMA НА БРОЯ

Децата, дигиталните технологии и картофите

Г. Апостолов 

За здравето и виртуалният свят и има ли интернет зависимост

М. Околийски 

Видеоигрите и насилието

Р. Михайлова 

Поведенчески и психосоматични промени, свързани с използването на технологии в детството 

С. Еюбова

Дигиталният свят и отражението му върху човека 

Д. Данов

Тялото: реално и дигитално

В. Банова 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Смъртност от инвазивна менингококова болест по серогрупа и възраст: систематичен преглед и метаанализ

Australia

Принципи и практически насоки за имунизации при пациенти с имунни дефицити 

Ел. Наумова, С. Лесичкова 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Д-р Симона Симеонова  

НЕОНАТОЛОГИЯ

Проследяване на деца с неонатална жълтеница по време на пандемия с COVID-19 

Т. Итова, В. Атанасова 

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Кожата и грижата за нея по време на пандемията с COVID-19

Р. Дърленски, Ж. Казанджиева, Н. Цанков 

ХОМЕОПАТИЯ

Хомеопатична терапия и профилактика на сенната хрема

Р. Томова   

Разгледайте и четете броя ТУК

Изтеглете броя от ТУК