Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 3|2021
19 март 2021

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ТЕМА НА БРОЯ 

В диференциалната диагноза на „кашлицата”…

Е. Георгиева

Белодробно сърце: Cor Pulmonale   

Л. Маринов

Токсокароза в детската възраст  

Г. Ангелова

Белодробни усложнения при деца с неврологични заболявания  

М. Ардалиева

Гастроезофагеален рефлукс и белодробна симптоматика – реципрочно 

Е. Георгиева

Алергичен риносинуит и синобронхит: прилики и разлики 

А. Спасова

Пулморенален синдром 

И. Иванова 

Витамин D и респираторните инфекции в детската възраст 

Н. Римпова

 

ПСИХОЛОГИЯ

Семейно-медиирана интервенция през погледа на практиката

Н. Йончева

 

ДЕРМАТОЛОГИЯ

Мащабно клинично проучване, показващо как бебешките мокри кърпички повлияват дерматита от пелени (DD) 

School of Health & Society, University of Salford, UK, юли 2020

 

ХОМЕОПАТИЯ

Приносът на хомеопатията при терапия на остри и рецидивиращи инфекции на горните дихателни пътища

Р. Томова

 

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Д-р Ани Аройо 

Изтеглете броя ОТ ТУК

Разгледайте броя ТУК