Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 11|2020
25 ноември 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ТЕМА НА БРОЯ

Бащинството и детското здраве

Ек. Вълчева                                                                        

Бащата като модел за подражание за храненето и физическата активност на детето 

Д. Маринов                        

Бащата: функцията на Бащата, името на Бащата  

Д. Циркова                                                                                       

Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания     

Н. Михайлов                                                                                                    

Интимният живот в семейството след раждането на дете през погледа на бащата   

Д. Димитрова                                                                                    

Значението на бащата в пренаталното и ранното развитие на детето   

Давид Кюранов                                                                               

Бащината тревожност и депресия след раждането на детето. Възможностите на хомеопатията   

Р. Томова                                                                                          

Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателств  

Ел. Тодорова                                                                                    

 

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Защита за най-уязвимите. Ваксиниране на специални популации

Doherty and all, Vaccine, 2016                                                       

 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Появата и разпространението на множествено резистентни към антибиотици патогени: глобален проблем в съвремието      

Р. Вачева-Добревска      

   

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Д-р Грета Михнева  

Четете и изтеглете броя ОТ ТУК