Излезе новият брой на Практическа педиатрия, 10|2020
25 октомври 2020

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА НА БРОЯ

Ранна диагностика и оперативни техники при лечението на некротизиращ ентероколит

И. Кирев, E. Мошеков, Д. Митковски, В. Ташев, П. Стефанова

Некротизиращ ентероколит: клиничен опит и оперативен подход

Н. Атанасова, Н. Толекова, М. Димитров, Ц. Георгиев, Ст. Стоилов, Хр. Шивачев, Б. Слънчева, 

Ст. Хитрова, П. Радулова, В. Димитрова                                                                                                

Мeкелов дивертикул и неговите усложнения. Терапевтично поведение

Б. Исаков, Д. Дачев, И. Кирев, Б. Иванов, М. Ненов, П. Стефанова     

Усложнени форми на чернодробния ехинокок и остър корем

Кр. Калинова, К. Георгиев                

МЛАДИТЕ ПЕДИАТРИ

Д-р Борис Стоилов

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА

Как да разговаряме с родителите за ваксините 

Oppel, Douglas, et.al.                 

АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ

Появата и разпространението на множествено резистентни към антибиотици патогени:

глобален проблем в съвремието

Р. Вачева-Добревска  

ХОМЕОПАТИЯ

Мястото на хомеопатията в есенно-зимната патология в детска възраст

З. Угринова

Изтеглете броя ОТ ТУК

Четете и разгледайте броя ТУК