Дни на детската гастроентерология 2020. Какво се случи?
21 септември 2020

В периода 5-6 септември 2020 г. се проведе Четвъртата специализирана среща на детските гастроентеролози и педиатрите – „Дни на детската гастроентерология“, организирана от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив. Поради извънредната епидемична обстановка в страната тази година срещата протече като виртуално събитие на платформата Medic Teachers. 

Темата на тазгодишната среща беше дисфагията и свързаните с нея проблеми при храненето на децата. Проблемът често изисква съвместни усилия и грижи от страна на детските гастроентеролози, диетолози, невролози, неонатолози, хранителни терапевти и социални работници. Това бе и спектърът на специалистите, които представиха проблема и своя подход при решаването му. Разгледаните теми обхващаха дисфагията като общопедиатричен проблем, неврологичните причини за дисфагия при децата, оплаквания от затруднения при преглъщане на храната при деца с ДЦП, разстройства от аутистичния спектър, различни гастроентерологични, белодробни и генетични заболявания, дисфагия при оперирани деца, дисфагия в периода на новороденото. Хранителните терапевти представиха своя подход в оценката на оралната и фарингеална дисфагия и методите за нейното преодоляване. Диетолозите обобщиха познанията до момента за съставяне на меню и подходящ диетичен подход в корекция на свързаната с дифагията малнутриция. Представители на фондация „Карин дом“ запознаха участниците със спецификата на работата с деца с неврологични заболявания и дисфагия.

Презентации изнесоха 20 лектора. За срещата бяха регистрирани 83 участника, които имаха възможност да задават въпроси и активно да участват в дискусиите по проблематиката.