ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителния съвет на БПА в подкрепа на колегите от СБАЛДБ „Проф. д-р Митев“ ЕАД, София
10 май 2019

Управителният съвет на Българската педиатрична асоциация (БПА), в който има представители на всички катедри от медицинските университети в страната, подкрепя принципно исканията на работещите в СБАЛДБ „Проф. д-р Митев“ - специален статут на педиатричната болница, отпадане на лимитите и достойно заплащане.  

Длъжни сме да подчертаем, че подкрепяйки искането за специален статут на СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, дълбоко вярваме, че това има символичен характер и управляващите органи в здравеопазването ще имат предвид промени във финансирането на всички структури в страната, които осъществяват диагностични и терапевтични дейности на лица под 18-годишна възраст.

БПА нееднократно е поставяла пред държавните институции, отговарящи за здравеопазването, и редица други нерешени проблеми. Считаме за уместно да напомним за тях:

  1. Заплащане на потребителска такса за работа с деца (амбулаторни и стационарни случаи). Незаплащането на таксата е директна дискриминация от страна на държавата към труда на педиатрите и всички специалисти, които се грижат за здравето на децата. Това е една от важните причини за драматичния спад на броя специалисти и на желаещи – лекари и професионалисти по здравни грижи, да работят в областта на детското здраве. 
  2. Въвеждане на коефициент за сложност на случаите. Децата със сложни и трудни за диагностика и лечение заболявания се лекуват най-вече в университетските болници. Тези пациенти изискват и значителен финансов ресурс. Предлаганото от МЗ повишаване на цените на клиничните пътеки (надяваме се и на клиничните и амбулаторни процедури) без диференциация на дейностите по сложност може само да задълбочи финансовия дисбаланс и да задълбочи кадровия дефицит в държавните университетски детски клиники и болници. Припомняме, че до 2005 г. МЗ финансираше лечебните заведения в зависимост от тяхното ниво на компетентност. Смятаме, че няма законови пречки този подход да се приложи отново. 
  3. 3. Пълно разделяне на клиничните пътеки на такива за възрастни и деца. Това ще отстрани редица несъответствия и неточности, които в момента са налице в „смесените“ КП. Припомняме, че годишният финансов ресурс за пациенти до 18-годишна възраст съставлява по официални данни от НЗОК не повече от 11-13% от общия разход на касата.   
  4. Да се разреши хоспитализация, независимо от датата на предходната дехоспитализация за децата в предучилищна възраст. Днес, когато това е належащо, става за сметка на лечебното заведение или се налага „измислянето“ на „подходяща“ диагноза. Трябва най-сетне да се разбере, че патологията в детска възраст е специфична и нерядко се налага повторна хоспитализация в рамките на 30 дни за същото заболяване, дори и при коректно осъществени диагностика и лечение. 
  5. Относно клинична пътека №111 (в контекста на т. 4.). Тя бе въведена след многогодишно настояване и усилия от страна на БПА и ръководствата на университетските педиатрични клиники. Тя даваше възможност да се хоспитализира дете за наблюдение до 24 часа при възникване на остро и неясно състояние – висока температура, болки и т.н. Преди няколко години се прие, че минималният престой по тази КП не може да бъде по-малко от 48 часа, което обезмисли първоначално заложената идея. 
  6. Да се разреши като терапевтична процедура при стационарно лечение на деца прилагането на медикаменти p.os. по лекарска преценка. Не е хуманно, а и безмислено, задължителното инжекционно приложение на медикаменти, ако има лекарствени форми за орално приложение със същата ефективност.
  7. Въвеждане на допълнително заплащане на специалистите по здравни грижи, работещи с деца. Тази мярка ще намали негативната селекция, която съществува в момента, при избора на месторабота на новозавършилите специалисти по здравни грижи. 
  8. Създаване в МЗ на структура, отговаряща за цялостното управление и координация на дейностите в детското здравеопазване. Смятаме за неправилно, че в МЗ няма подобна структура и отделните дейности в областта на детското здравеопазване са пръснати в различни дирекции и отдели на МЗ. А те изисксват специфичен подход и координация, която в момента липсва. 

Уважаеми госпожи и господа,

Педиатрите са известни със своята толерантност и търпение – работата, постоянния ни контакт с болните деца и техните родители са ни научили на това. Би било грешка от наша страна обаче, ако проявяваме тази толерантност и към неуредиците в детското здравеопазване – а те пряко се отразяват на качеството на медицинската дейност. 

Търпението се изчерпва! Прагът на толерантност към нерешените от години проблеми в детското здравеопазване е преминат. Лекарите и специалистите по здравни грижи в държавните университетски педиатрични клиники, подкрепяйки протеста на колегите от СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, са в готовност за собствени координирани протестни действия, ако представените по-горе искания не намерят своето бързо решение.  

Настоящата декларация се подкрепя и от Консултативния съвет към БПА, в който влизат всички водещи специалисти от цялата страна, работещи в сферата на детското здравеопазване. 

Управителен съвет на Българската педиатрична асоциация

Проф. Владимир Пилософ Проф. Пенка Переновска

Доц. Димитър Калайков Проф. Мирослава Бошева

Проф. Иван Иванов Доц. Миглена Георгиева 

Доц. Валерия Калева Проф.Ваня Недкова-Коларова

Проф. Петрана Чакърова Д-р Жени Стоичкова

Д-р Валентин Точков Д-р Люба Бъчварова 

Д-р Георги Цветков

10 май 2019 г.  

София

Копия от декларацията са изпратени до:

Цвета Караянчева, председател на Народното събрание

Румен Радев, президент на Р България

Бойко Борисов, министър председател на Р България

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Мая Манолова, омбудсман на Р България

Д-р Дечо Дечев, управител на НЗОК

Д-р Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз