Аксиния Георгиева, ръководител социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Развитие”: В работата най-важно е доверието
22 октомври 2020

Източник: НМД

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“, който се управлява от Фондация За Нашите Деца, посрещна първите си посетители през месец септември. Центърът предлага комплекс от здравни, социални и
образователни услуги за деца с увреждания в ранна детска възраст 0-7 год. и обгрижване на детето (целодневно, полудневно или почасово). Услугите в центъра са преходни и с тях се цели подкрепа за интегриране в общността и в образователната система.
 

Дейностите
за деца включват индивидуална и групова работа чрез терапия, рехабилитация и
обучения за придобиване на различни умения за самостоятелен живот.
 

Дневният център организира също обучения за подкрепа на родители на деца с увреждания.
Предлага застъпничество и посредничество за интегриране на децата с увреждания
в образователната система.


В ДЦДМУ „Развитие“ се използва интегриран подход на работа чрез координация и
взаимодействие със здравната, социалната и образователната системи.
 

  

Малко история 

Как всъщност беше създаден този център? Идеята за целия комплекс за ранно детско
развитие се заражда още през 2016, разказва Аксиния Георгиева. Тогава на
територията на сегашния Център все още функционира институция – домът за
медико-социални грижи за деца 0-3год., а Фондация “За Нашите Деца” участва
активно за извеждането на тези деца в семейна среда.


„Това костваше повече от година работа на Центъра за обществена подкрепа, който
беше в едната част на сградата – подготовката на децата, оценяване, напасване с
родителите, защото дори да върнеш едно дете в биологичната среда, е необходима
адаптация между обгрижващия и самото дете. След това започва комуникация със
Столична община сградата да бъде трансформирана и да се разкрият социални
услуги. „От страна на Фондацията не беше само желанието, но и действията за
това да бъде разкрит този комплекс за ранно детско развитие“, обяснява Аксиния.
Днес в него има няколко центъра: Център за обществена подкрепа, Център за
специализирана терапевтична работа с деца и семейства, Център по приемна грижа
и Дневен център за деца и / или младежи с увреждания. В самостоятелна сграда в
комплекса е и Детската къща – център от семеен тип.
 

Ремонтните дейности стартират благодарение на дарители, които помагат за цялото
преобразяване и оборудване на сградата, така че тя да отговаря на всички
съвременни стандарти. В релултат на това комплексът предлага приказна, цветна,
свежа, приятелска среда и детето се чувства като у дома си. Специалисти са
подбрали картините и цветове, които са съобразени с възрастта и спецификите на
децата.
 

Защо е важно да има такъв център? 

Защото той предлага най-важното за децата с проблеми в развитието – така наречената
„ранна интервенция“ – образователни и терапевтични услуги, които помагат децата
със специални нужди да развият основни умения. Ранната намеса трябва да започне
между раждането и училищната възраст – това е оптималният прозорец за развитие.
Програмата работи за физическото, когнитивното, комуникационното, социалното,
емоционалното и адаптивното развитие на децата.
 

В България обаче подобни центрове не достигат. „Направихме проучване на нуждите
на общността и анализът показа, че у нас няма достатъчно дневни центрове, които
да покрият нуждите на децата. Формирахме плановете и програмите си именно на
базата на споделеното от родителите във фокус групите и нуждите на общността“,
обяснява Аксиния. Приемат се децата от цяла София.
 

За кого е предназначен Центърът и какви занимания се предлагат 

Услугите на Дневния център са предназначени за деца с трудности в общото развитие, с
детска церебрална парализа /ДЦП/ и синдром на Даун във възрастта от 0 до 7
години. Те са насочени към деца в семейна среда; в резидентни услуги в
общността; в специализирани институции; в приемни семейства.
 

Дейностите са организирани в следните програми:

Целодневната и полудневната грижа за деца от 3 до 7 години предлага базова
грижа с хранене, сън, хигиена; игри и занимания в свободното време.


Развитийната грижа предлага образователни дейности, рехабилитация; терапевтични
дейности (логопедична и психологическа, ерготерапия, арттерапия,
музикотерапия); социализиращи дейности (разходки, екскурзии, кино, театър,
групи за игри, празненства и др.).
 

Програмата за почасови услуги за деца от 0 до 7 години включва развитийна грижа според
възрастта. Специалистите помагат на родителите да включват дейности за развитие
на нови умения в ежедневието. За децата от 3 до 7 години се предвиждат
образователни дейности, рехабилитация, терапевтични дейности (логопедична,
психологическа, арт терапия, музикотерапия, социализиращи (разходки, екскурзии,
кино, театър, групи за игри и др.)
 

Най-важното е развитийната грижа – децата са оценявани в различни области на развитие –
груби моторни умения, фини двигателни умения, когнитивни умения. Те се включват
в структурирани групови занимания, ориентирани към развитие, и ползват
консултации от специалисти. Стремежът е да подобрят ежедневните си дейности и
да придобият самостоятелност, да развият сензорни умения, да контролират
вниманието и нивото на възбуда.


Родителите трябва да посещават сесии с детето си, за да получат подкрепа и
съвети как да подпомогнат максимално развитието на детето си.


Сесиите са между 30 и 45 минути.
 

Програма за работа с родители включва индивидуални и групови
консултации, свързани със специализирани обучения за грижа за деца с увреждания
, групи за самоподкрепа – информиране за спецификата на конкретното увреждане
на тяхното дете, консултиране с оглед подобряване на грижите за детето от
най-ранна възраст, насочване към консултации със специалисти извън Дневния
център при необходимост, които могат да са полезни за семейството и детето,
участие в планирането, организирането и провеждането на социализиращи дейности
за децата.
 

Вълшебните стаи  

Обновената сензорна стая впечатлява децата с нови преживявания и усещания – в нея те сякаш
се докосват до магия. Неслучайно е наречена „Вълшебна стая“. Децата откриват
мултисензорни уреди, които генерират различни светлинни ефекти, цветове и
движещи се форми, имитират успокояващия ефект на водата, дават усещане за
вибрация върху тялото. Има топки и допълнителни материали, чрез които се
докосват до различни материи и текстури. Сандъче с фин пясък и комплекти с
форми и с цифри, които светят в ярки цветове на UV светлина, провокира
креативността.


В центъра има също зала за психомоторика, игротека, специално помещение за
индивидуална работа на рехабилитатор. Очаква се вертикализатор, шведска стена,
кушетка за рехабилитация – с помощта на дарителите се надгражда според нуждите.
 

Най-трудното и най-вдъхновяващото 

Най-трудното е да изградиш доверителна връзка с родителите и детето, споделя Аксиния.
Най-вдъхновяващото и мотивиращо да продължиш напред е, когато си постигнал този
резултат.
 

Лесно ли се намират специалисти?  

Не, не се намират лесно, но не е невъзможно. При нас екипът е в пълен състав, тук
работят хора, които припознават и споделят мисията и визията на организацията,
а обученията, които предлагаме, дават необходимите знания и умения да се
развиваме и да предоставяме качествени услуги, казва Аксиния.
 

Как могат да се ползват услугите на Центъра 

Родителят трябва да бъде насочен с направление от отдел Закрила на детето, в което се
посочва вида на услугата, срока и необходимите специалисти /родителят дава
своята заявка за нуждата от специалисти за детето/.
 

Какво предстои 

Плановете са да се разширят дейностите на Центъра, да се увеличи броят на специалистите,
както и да се затвърди експертизата по отношение на работата с деца с трудности
в развитието и да се подкрепят максимално родителите.