12-ти Национален конгрес по нозокомиални инфекции „БулНозо”
02 ноември 2018

Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните (вътреболнични) инфекции (БАПКНИ) „БулНозо” съвместно с УМБАЛ „Св. Анна“ – София и с подкрепата на Министерството на здравеопазването организира 12-ти Национален конгрес „БулНозо”. Тази година той ще се проведе на 15-16 ноември в Конферентния център на УМБАЛ „Св. Анна“ – София. 

По традиция основните теми по надзора на нозокомиалните инфекции с неговите епидемиологични, етиологични и клинични аспекти, както и приложението на комплекса от мерки за превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване, ще бъдат предмет на обсъждане в работните сесии на Конгреса, а фирмената изложба ще илюстрира съвременните постижения в методите и технологиите за получаване и приложение на продукти за за осигуряване на болничната хигиена, дезинфекция и стерилизация. 

В тазгодишното издание специално внимание ще бъде отделено на:  

· защитата на персонала в болничните заведения чрез имунизация срещу нозокомиални инфекции като хепатит В и грип;  

· Стерилизацията в болничната практика: организация, обучение, приложение на стандартите и проблеми за решаване;  

· Появата и разпространението на множествено резистентни патогени в нашето съвремие: ексдраг(x-drug) и пандраг (pan-drug) резистентност от нов тип; 

· Ще бъде представено новото „Практическо ръководство на СЗО за въвеждане в практиката на основните компоненти на програмата за превенция и контрол на инфекциите“ в помощ на лечебните заведения.  

Всяка година Конгресът получава заслужено висока оценка като национален научнопрактически форум, носещ значителен брой кредитни точки, необходими в хода на специализацията или продължителната квалификация на медицинските специалисти – лекари и специалисти по здравни грижи. За целта, към материалите от конгреса, участниците ще получат от БЛС или от БАПЗГ удостоверение с кредитна оценка. За специалистите, които не са включени в тази кредитна система, ще бъде осигурено удостоверение за участие.