115 години Детска клиника УМБАЛ „Александровска“
17 септември 2020

Педиатричната клиника на Александровска болница е клиниката „майка” на Катедрата по детски болести. Създадена преди 115 години, тя е школа за обучение и професионално израстване на няколко поколения педиатри. През годините в нея са работили десетки висококвалифицирани специалисти от различни области на детските заболявания – пулмология, ендокринология, хематология, кардиология, нефрология, генетични и метаболитни заболявания, онкология, бронхология, физиотерапия и рехабилитация, рентгенология и др. 

Едни от най-добрите преподаватели по педиатрия са възпитаници на същата клиника – проф. Стефан Ватев, проф. Д. Маринов, проф. Гизов, проф. Ш. Ниньо, проф. Л. Бакалова, проф. В. Антова, проф. Др. Бобев , доц. С. Доспевски, доц. Статева, доц. Лалов, доц. Симеонова, доц. Л. Христов, проф. Спасов, доц. Бакалов, проф. П. Нинова, доц. Бояджиева, доц. П. Бояджиев, доц. К. Коприварова, доц. И. Калев, както и голям брой главни асистенти. Преподавателите от Клиниката са активни участници в международни и национални форуми, с голям брой публикации в наши и чужди списания, както и с признати рационализации и изобретения. Те са автори на няколко значими монографии и учебници по детски болести. 

Детска клиника на Александровска болница е първата, в която се провеждат изследвания на кръвни газове с апарата на Аструп, изследване на дихателната функция в детската възраст (основите са положени от проф. Антова), ангиопулмографии (проф. П. Нинова). Прилагани са най-съвременни методики на преподаване, диагностика и лечение, особено в областта на детската пулмология и алергология, лечението на детския диабет, сърдечните и метаболитни заболявания, детската онкология и хематология, интензивната терапия, кърмаческата патология и др. Под ръководството на проф. Антова е разкрит диспансер за наблюдение на децата с хронични белодробни заболявания, в който в продължение на няколко години е прилаган и метода на акупунктура и лазертерапия. 

Понастоящем клиничният профил на Педиатричната клиника включва активно лечение на остри инфекции на дихателните пътища, диагностициране и лечение на хронични белодробни заболявания при децата. Особено внимание се обръща на пациенти с бронхиална астма, муковисцидоза, бронхиектазии и вродени аномалии на дихателните пътища. Специален фокус в клиничната работа представляват „проблемните случаи”, изискващи обширни диференциално-диагностични търсения, оценки и изграждане на индивидуален план. В клиниката се прилагат детайлно разработени програми за обслужване, които са в съгласие с международните стандарти. Лечението е по правило комплексно и основано на т.нар. медицина на доказателствата.  

Днес със своите традиции и опит, Клиниката се е утвърдила като национален център, към който се насочват усложнени или трудни диагностични случаи от София и страната, особено в областта на детската пулмология и респираторната алергия. 

Научната дейност на Клиника по детски болести е концентрирана в следните тематични направления: бронхиална астма, хронични белодробни заболявания (бронхиектазии и муковисцидоза), функционално изследване на дишането и нови методи за диагностика, контрол и проследяване при хронични белодробни заболяване (бронхо-алвеоларен лаваж, индуцирана храчка, изследване на азотен окис) и генетика на умственото изоставане. 

Клиниката е база за обучение на студенти медици (педиатрия – V И VІ курс), стоматолози, медицински сестри, стажанти и държавни изпити на лекари за придобиване на специалност по детски болести и детска пневмология и фтизиатрия. В клиниката се провежда и следдипломно обучение на специализиращите обща медицина; следдипломно обучение по педиатрия – основен курс и индивидуално обучение; следдипломно обучение по детска пневмология и фтизиатрия – индивидуално обучение; следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи. Традиционно клиниката е база за интензивно преподаване и предпочитано място за дългосрочно усвояване на клинични умения. 

В клиниката се провеждат ежегодни тематични курсове за лекари-специалисти по следните тематики – “Бронхиална астма”, „Диференциална диагностика на бронхообструктивния синдром”, „Инфекции на дихателните пътища”, „Бронхология в детската възраст” и други. Ежегодно се провеждат и тематични курсове за специалисти по сестрински грижи по следните теми: специализирани сестрински грижи при деца с остри респираторни заболявания; специализирани сестрински грижи и техники на инхалаторно лечение при деца с бронхиална астма; поведение и здравни грижи при деца с муковисцидоза. 

От 1999 г. Клиниката е организатор на „Националните общо педиатрични дни”, прераснали от 2004 г. в „Национална конференция за педиатри и общопрактикуващи лекари с международно участие”. Екипът на клиниката участва с лектори и с научни съобщения на всички национални конгреси по педиатрия, национални и регионални конференции и симпозиуми по педиатрия, пулмология, алергология, детска пневмология и фтизиатрия, имунология, микробиология, редки заболявания, оториноларингология, детска хирургия и неонатология в страната. Експертният състав представя ежегодно научни съобщения на конгресите на ERS (European Respiratory Society), ECFS (European Cystic Fibrosis Society), на WIPO (World Immunopathology organization).  

От името на БПА поздравяваме колегите от Клиниката по случай юбилея, като им пожелаваме здраве, творчески успехи и да продължат и за в бъдеще да дават своя принос в развитието на педиатричната наука.