ГОЛЯМАТА КАУЗА: ПОСТРОЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ПЕДИАТРИЧНА БОЛНИЦА „ДЕТСКИ ЗДРАВЕН ПАРК“

Идеята за построяването на многопрофилна университетска педиатрична болница отдавна вълнува всички работещи в сферата на детското здравеопазване у нас. През годините на няколко пъти са стартирали различни проекти, но всичките – неуспешни, в резултат на което с днешна дата България все още продължава да бъде единствената европейска страна, в която няма национална педиатрична болница. Малките пациенти и техните родители са принудени да обикалят редица здравни заведения, за да получат адекватна здравна помощ, а специалистите, работещи с деца, са разпръснати в повече от 14 лечебни заведения на територията на София.

За да ангажира общественото внимание към тази значима кауза и за да стимулира държавните институции най-накрая да предприемат реални стъпки, през 2017 г. Българската педиатрична асоциация обедини усилията си с Асоциация Родители, Национална мрежа за децата и други организации и граждани, и създаде Инициативен комитет за построяването на Национална педиатрична болница „Детски здравен парк“. Стартът на най-мащабната инициатива в обществена полза бе обявен на специално събитие, което се проведе във Военния клуб на 5 април 2017 г. и което събра над 300 съмишленици на каузата. На 1 юни 2017 г. Инициативният комитет проведе пресконференция в БТА, по време на която обществеността бе запозната с неблагорпиятните последици от липсата на цялостна национална структура, която да се грижи за детското здраве, и бе внесен апел до държавните институции относно неотложната нужда от изграждането на Национална педиатрична болница.

И през 2018 г. БПА активно ще продължи да работи за осъществяването на тази обществено полезна кауза.