06
октомври

Конференция
„Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Научнопрактическата конференция на тема „Зеленият двор в полето на родителството и ранното детско развитие. Интелектуалното наследство на Франсоаз Долто“ се организира от катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет обществено здравеопазване (ФОЗ) на МУ-Варна. Събитието ще се проведе във Варна на 7 октомври тази година в МУ-Варна с подкрепата на Френския институт в България.

Насочена е към широк кръг от специалисти – медицински (лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори) и немедицински (психолози, логопеди, социални работници, преподаватели, педагози, студенти), както и към всички, които проявяват интерес към обсъжданите въпроси. Програмата включва шест авторски лекции на трима водещи специалисти от Франция и България в педиатричното, психоаналитичното и педагогическо знание за детето. С грижа и поглед към общественото здраве, акцент във всички теми на конференцията е съвременният интердисциплинарен подход към детето, базиран на идеите на Франсоаз Долто за създаването на „Зелената къща“ („Зеленият двор“) - като място за прием, игра и почивка на най-малките и по този начин „пространство за социализация и плавен преход към самостоятелност, към детската градина или рехабилитацията“.

Конференция поставя във фокуса на вниманието на специалистите и обществеността нeобходимостта от професионален подход и отговорност в превенцията на ранното детско развитие. Тя е първото стартово събитие, с което се представя най-новият проект „Зеленият двор на Варна“ на катедра „Хигиена и епидемиология“ при ФОЗ, МУ-Варна. Целта на проекта е да се създаде нова и устойчива структура в град Варна - Център за ранна социализация и превенция на деца 0 - 3 год., като адаптира, прилага и развива идеите на Франсоаз Долто и на вече утвърдения български опит в създадения такъв център от 2015 г. в София. Идеята на „Зелената къща“ е да се превърне в център за срещи и общуване на различни нива (родители-деца-специалисти, за ранна социализация и превенция чрез разговори и изслушване, модел за бъдещото общество на търпимостта и толерантността.


МУ-Варна ще удостовери участието на всеки специалист в научнопрактическата конференция със сертификат от ФОЗ за повишаване на професионалната квалификация.

Повече за събитието и регистрация ТУК 

Програма

09.00 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 09.45 ч. Официално откриване и поздравителни адреси

09.45 – 11.15 ч. Един път, посочен от Франсоаз Долто. Хуманизъм и уважение към детето. Лектор: Мириам Сежер /с превод от френски език/

11.15 – 11.30 ч. Кафе-пауза 

11.30 – 12.00 ч. Зелената къща – място за ранна социализация и превенция. Българският опит. Лектор: Моника Богданова

12.00 – 13.30 ч. Психоаналитикът и екипният подход. Лектор: Мари Кристин Лазник /с превод от френски език/

13.30 - 14.30 ч. Обедна почивка

14.30 – 16.00 ч. Думи, за да се родиш. Лектор: Мириам Сежер /с превод от френски език/

16.00 - 16.15 ч. Кафе-пауза 

16.15 – 17.45 ч. Възможно ли е да се открие риск от аутизъм на четиримесечно дете?  Изследвания и клиники, базирани на филми. Лектор: Мари Кристин Лазник  /с превод от френски език/

17.45 – 18.15 ч. „Всеки, който вниква в реакциите на децата, има революционно мислене“  – по стъпките на Франсоаз Долто. Лектор: Моника Богданова

18.15 – 18.45 ч. Официално закриване и автографи от лекторите