06
март

Конференция
XVIII национален симпозиум „Акад. Ташо Ташев“ с международно участие
София

Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания

Българската академия на науките и изкуствата

Ви канят да участвате в юбилейния симпозиум, посветен на 25 години от основаването на сдружението.

Съ-организатори на научното събитие са Центърът за лечение на затлъстяването и бариатрична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, Медицинският колеж „Йорданка Филаретова” при Медицински Университет – София и Асоциацията на студентите по медицина в България. 

Темата на симпозиума е „Съвременни подходи в превенцията и лечението на затлъстяването и придружаващите го заболявания“ със следните направление:

1. Детско затлъстяване;

2. Възрастово затлъстяване;

3. Терапия: дието-, фармакотерапия, физическа активност; бариатрична хирургия;

4.Varia.

По време на симпозиума ще бъде отбелязан Световния ден за борба със затлъстяването (4 март), който за първи път обединява двете световни организации Европейската асоциация за изследване на затлъстяването и Световната федерация по затлъстяване. 

Цялата информация може да видите тук