15
март

Конференция
V Национална конференция „От симптома към диагнозата”
Велико Търново

В периода 15 - 17 март 2019 г. в парк-хотел „Севастократор“– Арбанаси ще се проведе V-та Великотърновска национална конференция за педиатри, неонатолози и общопрактикуващи лекари на тема „От симптома към диагнозата – клинични случаи ”. Събитието е по инициатива на Отделението по педиатрия в гр. Велико Търново под егидата на Катедра „Педиатрия” към МУ – Плевен. В рамките на конференцията ще се проведе училище за ендокринолози.

Програма

Петък 15.03.2019

Модератори: проф. Переновска, проф. Бошева. проф. Константинова, проф. Стоева

15.00 ч. – Откриване  

15.15 ч. – "Необходими ли са комуникативни умения на лекаря?”, проф. Пилософ

15.30 ч. – "Не всичко, което „свирка” е астма – клинични случаи”, проф. Переновска

15.45 ч. – "И още нещо за цианозата в детска възраст по повод на клиничен случай”, проф. Бошева

16.00 ч. – "Кашлицата – симптом с диагностична и прогностична стойност”, проф. Минчев

16.15 ч. – "Диабетна кетоацидоза – лечение”, доц. Илиев

16.30 ч. – "Лечение на дете със захарен диабет при съпътстваща остра инфекция с и без прояви от страна на стомашно-чревния тракт”, доц. Савова

16.45 ч. – "Хипогликемия е неонаталния период и детската възраст – спешно състояние с тежки последствия”, доц. Калева 

17.00 ч. – "Диагностика и лечение на деца с нарушение в растежа-подход и насоки- по повод случай с панхипопитуитаризъм“, доц. Калева

17.15 ч. – "Резултати от лечението с хибридна затворена система на изкуствен панкреас”, проф. Константинова 

17.30 ч. – "ВНХ : Лечение и проследяване – основни принципи при деца открити чрез неонатален скрининг”, проф. Стоева

17.45 ч. - "ЕМГ находка повод за насочване към диагнозата нодозен панартрит", проф. Литвиненко

18.00 ч. - "Моментно състояние на проблема „чуждо тяло” в дихателните пътища и

хранопровода при деца”, доц. Цолов

18.15 ч. – "Недоносено дете у дома. Профилактика и лечение”, проф. Слънчева

18.30 ч. – Фирмена презентация Аксон, Тусчиева 

18.45 ч. – "Неонатален скрининг за критични вродени сърдечни заболявания чрез пулсоксиметрия”, доц. Георгиева 

19.00 ч. – "Неонатална дерматология”, доц. Мумджиев 

19.15 ч. – "Глутенова ентеропатия”, доц. Георгиева

  

Събота 16.03.2019

Модератори: проф. Константинов, проф. Кънева, проф. Тинчева, проф. Цонзорова

08.30 ч. – "Дихателни нарушения по време на сън при деца”, доц. Ямакова

08.45 ч. –– "Алергии в детска възраст”, проф. Переновска

09.00 ч.. – Симпозиум на Такеда: 

"Болест на Фабри – клинично предизвикателство в детска възраст”, проф. Тинчева

"Синдром на Хънтър – клинично предизвикателство е детска възраст” клиничните случаи в България", доц. Авджиева

"Метаболитни болести и аутизъм”, доц. Авджиева 

10.00 ч. – "Идиопатична белодробна хемосидероза – клинични маски", доц. Шивачев

10.15 ч. – "Фамилна холестеролемия в кърмаческа възраст”, проф. Цонзорова 

10.30 ч. – "Сърдечна недостатъчност в кърмаческа възраст – диагностичен алгоритъм”, проф. Кънева 

10.45 ч. – "Сърдечна недостатъчност в кърмаческа възраст – терапевтичен алгоритъм”, д-р Печилков

11.00 ч. – "Некомпактирана левокамерна кардиомиопатия”, доц. Дашева

11.15 ч. – "Екстракорпорална мембранна оксигенация – възможности и проложение”, д-р Митев

11.30 ч. – "Белодробен тромбоемболизъм", доц. Маринов

11.45 ч. – Фирмена презентация на Фарма Треид – ВГ: "Съвременен подход при лечението на алергични заболявания в детска възраст”, доц. Бързашка

12.00 ч. - "ДД на хипереозинофилен синдром в детска възраст. Клиничен случай на дете с ОЛЛ и хипереозинофилия”, доц. Аврамова

12.15 ч. – „ОЛЛ с начало имитиращо спондилоартрит – два случая”, д-р Юрукова

12.30 ч. – „ДД на туморни маси в медиастинума”, д-р Влахова

12.45 ч. –– „ДД на екзофталм в детска възраст", д-р Боронсузов 

13.00 ч. – „ДД при две годишно дете с продължителен висок фебрилитет”, доц. Йорданова 

13.15 ч. – „Синдром на макрофагиална активация – много причини, едно лице”, д-р Лисички

13.30 – 14.00 ч. - Обяд 

Модератори: проф. Иванов, проф. Шмилев, проф. Стефанова, доц. Шивачев

14.00 ч. – "Детското затлъстяване и рискът от неопластични заболявания в млада и средна

възраст”, проф. Константинова

14.15 ч. – "Нови случаи на остри енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции”, проф. Иванов 

14.30 ч. – "Синдром на Тице – по пов гръдна болка в детска възраст” , доц. Маркова 

14.45 ч. – "Инфекция с hMPV у деца – клинични наблюдения и литературен обзор”, проф. Шмилев

15.00 ч. – „Илео-колична инвагинация при деца – диагностика и лечение”, д-р Толекова, доц. Шивачев

15.10 ч. - "Чуждо тяло в хранопровода-стандартна процедура и още нещо”, доц. Шивачев

15.25 ч. – "Особености на острия апендесит в детска възраст”, проф. Стефанова

15.40 ч. – "Две абнормални усложнения след вентрикулоперитонеален шънт”, доц. Нинов 

15.50 ч. – "Хирургически причини за кръвоизливи от гастроинтестиналничя тракт”, проф. Дребов

16.00 ч. – Фирмена презентация на „Пиер Фабер”: „ Лечение на хемангиоми в кърмаческа възраст”, проф. Кънева

16.15 ч. – "Световен бъбречен ден – бъбречно здраве за всички навсякъде”, доц. Буева

16.30 ч. – "Разширена медиастинална сянка – туберкулоза”, доц. Велизарова 

16.45 ч. – Фирмена презентация „Берлин Хеми”: „Алергичен ринит и уртикария в детска възраст – клиничен и терапевтичен подход”, д-р Димитрова

17.00 ч. – "Респираторен микробиом и бронхиална астма”, проф. Върбанова

17.15 ч. – "Импринтинг синдроми в педиатричната практика – диагноза и лечение”, д-р Халваджиян

17.30 ч. – Фирмена презентация на „Алкалоид”, проф. Недкова

17.45ч. – "Случаи на менингит със субдорални емпиеми, причинени от неваксинален щам на Степт. Пнеумоние серотип 24А/В/F", доц. Мангъров

18.00 ч. – Фирмена презентация на „Берлин Хеми": „Остри вирусни инфекции и фебрилни състояния в детска възраст”, доц. Куцаров

18.15 ч. – „Аминогликозидна нефротоксичност”, доц. Гайдарова

18.30 ч. – Фирмена презентация на „Астра Зенека”: "Инхалаторен кортикостероид в терапевтичен план за лечение на псевдо Круп в детска възраст”, д-р Кьолиева

18.45 ч. – Фирмена презентация на „ГлаксоСмитКлайн”: "Преждевременно родени кърмачена и имунизации", д-р Георгиева

19.05 ч. – Сателитен симпозиум на Sanofi Genzym: "Спленомегалия с тромбоцитопения и болест на Гоше - клинични случаи от педиатричната практика", проф. Тинчева 

19.20 ч. – Фирмена презентация на "Флудитек", проф. Недкова

  

Неделя 17.03.2019

Модератори: доц. Панталеева, доц. Шентов, доц. Атанасова

08.45 ч. - "Анални лезии”, д-р Колева

08.55 ч. – "Варици на хранопровода”, д-р Рашева

09.05 ч. – "Повишена откриваемост на дискретни форми на целиакия”, доц. Пантелеева

09.15 ч. - "Клинична изява на възпалителни чревни заболявания в детска възраст”, д-р Шентова

09.25 ч. – Фирмена презентация "Тазектан – ключът към диарията", д-р Полендакова

09.35 ч. – „Гастро-хематемеза в детска възраст – поведение, демонстрация на клиничен случай”, д-р Янков 

09.45 ч. – "Клинични случай на новородено с хематохезия и еозинофилия – ДД аспекти”, д-р Янкова

09.55 ч. – Фирмена презентация на „Анжелини”, доц. Шентов

10.05 ч. – „Постпневмонична кухинна сянка при петнадесет годишно момче”, д-р Габровски

10.15 ч. – "Перинатални фактори, влиаещи върхи психомоторното развитие на недоносено дете”, доц. Атанасова

10.25 ч .– „Мозъчен псевдотумор – клинична характеристика и диагностика, д-р Александрова

10.35 ч. – "Остеит с необичайна етиология в ранна кърмаческа възраст”, проф. Върбанова, В. Железова

10.45 ч. – "Вродена аномалия при четири месечно кърмаче”, д-р Спасова

10.55 ч. – "За и против даването на вода до шестмесечна възраст”, д-р Стоева

11.05 ч. - "Пролонгирана неонатална жълтеница”, д-р Итова

11.15 ч. - Закриване на конференцията 

  

ПОСТЕРИ: 

„Твърде ниска или твърде болна? Представяне на дете с късно диагностициран питуитаризъм”

И. Халваджиян, С. Галчева, В. Йотова, Ч. Петрова, В. Недкова, В. Боцова, Ст. Елкина 

„Синдром на Мориак – все още срещано усложнение на тип 1 диабет” 

Ст. Елкина, И. Халваджиян, В. Боцова, Ч. Петрова 

„Мигрена със зрителна аура – представяне на клинични случаи”

В. Стоянова, Г. Делчев, В. Недкова 

„Пневмомедиастинум при две годишно дете”

Н. Кръстева, М. Петкова, Б. Шентов, Н. Българанов, В. Недкова 

„Засягане на ЦНС при лупус еритаматодес” 

И. Александрова, В. Божинова 

„Клиничен случай на дете с апластична анемия и декстрокардия” 

К. Йотова, Св. Костова, В. Недкова 

„Дилатативна кардиомиопатия” 

Л. Николов, В. Михайлов, В. Недкова 

„Случай на вторична АХ вследствие на бъбречна травма"  

 Н. Коларова-Янева, доц. А. Дашева-Димитрова

За повече информация:

Силвия Величкова

телефон: 0885869961

имейл: hotel@sevastokrator.com