07
юни

Експертна среща
Третото лятно училище по първични имунни дефицити
Цигов чарк

 ТРЕТО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПИД В БЪЛГАРИЯ 

„Обучение на пациенти и родители на деца с първични имунни дефицити” 

ЕКСПЕРТНА СРЕЩА „Имунология и педиатрия“ 

I. Организатори: 

1. Медицински университет - Пловдив 

2. Българска асоциация по клинична имунология 

3.Българска педиатрична асоциация
 

4. Функционален център „Джефри Модел”, УМБАЛ „Александровска” - София 

5. Експертен център за редки болести-ПИД , УМБАЛ „Александровска” - София 

5. J-Project 

 

II. Място и дата на провеждане 

Рехабилитационен център на МУ-Пловдив - Цигов чарк 

8 -10.06.2018 г. 

 

III. ПРОГРАМА 

8.06.2018 (петък) 

17-19 ч. Пристигане и настаняване.  

18-19 ч. „Добре дошли“ - с любезната подкрепа на Ай Ви Ди България 

19-21 часа Вечеря 

 

9.06.2018 г. (събота) 


9 -12.30 ч. 

Заседателна зала (3-ти етаж) 

проф. Е. Наумова, проф. М. Мурджева 

 

9-11.00 ч.

Първа сесия  

ПИД в България – регистриране, нашият опит и проблеми - Проф. д-р Е. Наумова,
УМБАЛ „Александровска”-София 

 

Социални аспекти на пациентите с редки болести в България. Проф. д-р Р. Стефанов, ФОЗ, МУ-Пловдив 

Белодробни усложнения при ПИД. Проф. д-р П. Переновска, УМБАЛ „Александровска”-София 

Програма „Имунология за по-добро здраве“- скринингово изследване на ИгГ субкласове и посваксинален отговор.
Д-р Сп. Лесичкова, УМБАЛ „Александровска”-София 

Асоциации на пациентите с ПИД. Отец Стоил Лазаров, Йорданка Павлова 

 

10.30.-11.00ч. Кафе-пауза 

 

11.00-12.30

Втора сесия 

Дискусия и консултации на пациенти с лекари 

 

12.30-13.30ч. Обяд 

 

14.00 – 17.00 

Проект на програма за експертна среща по проблемите на деца с имунен дефицит

 

А. Цел на експертната среща (ЕС). 

1. Да се изработи становище за диагностичен и терапевтичен
подход при деца с имунен дефицит. Становището ще се предостави на МЗ с оглед
подготовка на съответен норматичен документ. 

Б. Дневен ред на ЕС 

1. Идентифициране на пациентите (деца) с имунен дефицит –
първичен и придобит. Рискови групи.  

2. Очертаване на пътя на пациента – от доболничната до
специализираната помощ 

2.1. Минимален диагностичен набор от изследвания преди
насочване на детето към специализирана помощ  

2.2. Идентифициране на специализираните центрове за диагностика и лечение на
пациенти с имунен дефицит 

3. Специализирани изследвания 

4. Лечение – основни принципи и методи 

5. Методика на проследяване на пациентите – в доболничната
помощ и специализираните структури. 

6. Подготовка на текст за становище.  

Становището ще бъде публикувано на интернет страницата на
Българската педиатрична асоциация и на Българската асоциация по клинична
имунология 

 

17 – 18.30 

Пешеходна еко-разходка около язовир „Цигов чарк” 

 

19.30-21.00

Вечеря 

 

18.06. 2017 г. (неделя) 

8.00-9.00 Закуска 

 

12.00 ч.
Отпътуване