28
февруари

Експертна среща
Шеста експертна среща по ваксинопрофилактика
Правец, РИУ Правец Ризорт

За шеста поредна година водещи експери в областта на ваксинопрофилактиката, държавата и индустрията ще се срещнат, за да обсъдят важни въпроси, свързани с изпълнението на националните програми за прилагане на ваксините HPV, ротавирусна, противогрипна. Ще бъдат обсъдени още процедурите, свързани с отказ от ваксинация, както и защо Европейската комисия обяви разколебаността по отношение на ваксините като глобална опасност пред здравето в световен мащаб. 

В срещата участват експерти по покана на БПА.

П Р О Г Р А М А

28 февруари 2020, петък

15.00-16.00 ч. Регистрация

 

I Заседание

Модератори: Доц.А.Кунчев; Доц. Д.Калайков

16.00-16.05 ч. Откриване на срещата 

16.05-16.20 ч. Посланията на проведения съмит на СЗО и ЕК на 12.09.2019 г. относно ваксинопрофилактиката в света. 

Проф. Вл. Пилософ – председател на УС на БПА 

16.20-16.40 ч. Ваксинопредотвратими заболявания – здравни последствия след отказ от ваксини. 

Проф. Р. Аргирова – Аджъбадем Сити Клиник, Токуда Болница 

16.40-17.00 ч. Обща тежест на заболяванията – примери на ваксинопредотвратими заболявания. 

Проф. Г. Петрова – МУ София, Фармацевтичен факултет 

17.00-17.20 ч. Управленски политика за подобряване на
отношението към ваксинациите в световната политика. Доц. М. Камушева - МУ
София, Фармацевтичен факултет 

17.20-17.40 ч. Епидемиологични данни за варицелата в България. Ефект на ваксината върху заболеваемостта от варицела и херпес зостер. Място на ваксината в имунизационните календари. 

Д-р. Х. Бацелова – МУ-Пловдив, Катедра Епидемиология 

17.40-18.00 ч. Варицелата – гледната точка на общопрактикуващия лекар. 

Д-р Г. Николова, опл от София, лицензирана практика по обща медицина, MSD 

18.00-18.30 ч. Дискусия по изнесените доклади 

19.45 ч. Работна вечеря в Бална зала Правец, хотел Риу Правец Резорт  

 

29 февруари 2020, събота 

II Заседание

Модератори: Проф. П. Переновска, Проф. В. Пилософ

09.30-09.50 ч. Национална програма за превенция на рака на маточната шийка – състояние и перспективи. 

Д-р В. Цеков – Българско сдружение по иноватична медицина 

09.50-10.10 ч. Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г. Д-р

К. Пармакова – Министерство на здравеопазването 

10.10-10.30 ч. Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022 г. 

Доц. А. Кунчев – Министерство на здравеопазването 

10.30-10.50 ч. Ваксинопрофилактиката в Израел – постижения и проблеми. 

Проф. Д. Гринберг – Началник на клиника по детски инфекциозни заболявания Бершева Израел 

10.50-11.10 ч. Израелски опит в прилагането на противопневмококовата ваксина – дилема – 7 -10 -13 -19 валентна? 

Проф. Д. Гринберг – Началник на клиника по детски инфекциозни заболявания Бершева Израел. С подкрепата на Pfizer 

11.10-11.30 ч. Пневмококови ваксини: фокус вэрху цялостната защита или върху индивидуалните серотипове. 

Д-р М. Мирчева – GSK. 

11.30-11.50 ч. Информация за работата на Работната група за изработване на Указание за ваксинопрофилактиката при деца с хронични заболявания. 

Проф. В. Пилософ – председател на работната група 

11.50–12.10 ч. Полиомиелитът днес – има ли основания за безпокойство? 

Доц. Л. Николаева – НЦЗПБ, Референтна лаборатория, ентеровируси 

12.10–12.30 ч. Ваксинационен натиск върху микроорганизмите и тяхната реакция. 

Доц. А. Галев – НПЦБЕХ - ВМА 

12.30-13.00 ч. Дискусия по изнесените доклади 

 

III Заседание

Модератори: доц. А.Кунчев, проф. В.Пилософ, проф. Т.Кандарджиев, д-р К.
Пармакова, д-р Цеков, проф. П. Переновска

14.30 ч. Дискусия за изработване на становище от експертната среща – какво да се предприеме за подобряване на ваксиналния обхват с насоченост към HPV и грип. Включване на нови ваксини в имунизационната програма 

14.30-14.40 ч. Откриване на дискусията. План на дискусията. 

Проф. В.Пилософ 

14.40-15.00 ч. Проучване сред родителите от Варна на нагласите им към препоръчителни ваксини. 

Д-р С.Хаджиева, Р.Панчева, Р.Ушева, М.Коларова – МУ-Варна 

15.00-15.15 ч. Значение на проучванията върху нагласите на населението по проблемите на ваксинопрофилактиката – обща дискусия 

15.15-15.30 ч. Необходимост от редовна, ежегодна професионално подготвена кампания за ползата от ваксините 

15.30-15.45 ч. Необходимост от ежегоден публичен „отчет“ на резултатите от изпълнението на имунизационната програма в страната – успехи и проблеми 

15.45-16.00 ч. Задоволителна ли е сегашната система за регистриране на нежеланите реакции при ваксинации 

16.00-16.30 ч. Очертаване на основните послания от експертната среща до здравните власти 

16.30 ч. Закриване на експертната среща 

 

Партньори на събитието са: GSK; MSD; Sanofi Pasteur; Pfizer