27
октомври

Конференция
Първа научна конференция „Генетика в клиничната практика“
х-л Хисар, гр. Хисаря

По инициатива на Фондация „Знанието дарява живот“ в периода 28 – 31 октомври 2021 г., в х-л Хисар, гр. Хисаря, ще се проведе Първа научна конференция „Генетика в клиничната практика“.

Целта на конференцията е популяризиране на най-новите научни открития в областта на клиничната генетика и геномика и приложението им в ежедневната практика на различните медицински специалности.

Научния форум е фокусиран върху най-новите открития в етиологията и патогенезата на генетичните нарушения, най-новите разработки в генетичните тестове и скрининг, ролята на лабораторията в диагностиката на генетичните заболявания, лечението на генетичните заболявания при деца и възрастни.

Научната програма на „Генетика в клиничната практика“, включва пленарни лекции, научни сесии, диагностични дилеми, сателитни симпозиуми и училище по клинична генетика.

Конференцията е насочена към специалисти по генетика, педиатри, специализанти и докторанти по генетика, специализанти и докторанти по педиатрия и общопрактикуващи лекари.

Очаква се във форума да вземат участие над 200 медицински специалисти.

Повече вижте ТУК