02
април

Конференция
Пета мултифасетна конференция върху детското развитие
Медицински университет-Пловдив

Уважаеми лекари, психолози, социални работници, студенти и други участници в конференциите "Мултифасетен поглед върху детското развитие", Центърът по детско развитие на Медицински университет-Пловдив
и Българската педиатричнa асоциация Ви канят на Пета мултифасетна конференция върху детското развитие, която ще се проведе виртуално в платформа Zoom на 2-3.04.2021 г. в Медицински университет-Пловдив.

Повече информация можете да получите на фейсбук страницата на конференцията: https://www.facebook.com/groups/plovdivconf;

и на страницата на Дружеството по детска неврология: http://childneuropsych-bg.com/

Моля да изпратите Вашите заявки за участие на адрес plovdivconf@gmail.com

По-долу е приложена програма на конференцията. 

За първи път ще има сесия с кратки презентации - до 5 мин., по време на която заведения, извършващи дагностика и интервенция при нарушение на НПР, могат да представят своята дейност.

Програма на Пета мултифасетна конференция за детското развитие

12:30 ч. Начало на конференцията, Откриване  

02.04.2021

Първа сесия, модератор проф. Владимир Пилософ

13:00 Жозе Боавида   

Диагностика и поведение при нарушения в ранното детско развитие в Португалия     

13:30 Петър Руев   

Ранна диагноза на слуховия дефицит     

13:50 Наоми Дейл   

Скрининг на зрението и ранна интервенция     

14:20 Иван Иванов   

Диагноза на нарушенията в НПР и програма на UNICEF за ранна диагноза и ранна интервенция    

Дискусия – 10 мин., Пауза 5 мин.

Втора сесия, модератор проф. Иван Иванов

14:55 Иван Чавдаров   

Ранна диагностика на нарушенията в моторното развитие     

15:15 Ралица Йорданова   

Ранна диагноза на епилепсия - семиотика в кърмаческа и ранна детска възраст, диагностичен подход     

15:35 Елена Андонова   

Оценка и предиктори за езиковото развитие в ранна възраст     

15:55 Елена Тимова, К. Габерова, М. Кацарова, Р. Йорданова, И. Иванов    

Приложение на операционализираните критерии на DSM5 и ADOS при слабо изразени аутистични симптоми. Начални данни за приложение на NDT5     

16:15 Иглика Соткова, Х. Иванов, И. Иванов   

Начални резултати от генетичните изследвания при деца със специфично езиково нарушения    

Дискусия – 10 мин., Пауза 5 мин.

Трета сесия, модератор доц. Елена Йорданова

16:50 Светла Стайкова   

Психологично консултиране по повод тревоги за развитието на деца до тригодишна въраст     

17:10 Евгения Христова, Морис Гринберг   

Съвременни средства за допълваща и алтернативна комуникация за деца с комуникационни потребности     

17:30 Михаела Барокова   

Кои са доказано ефективните терапии и интервенции за аутизъм?     

17:50 Златомира Костова   

Травма и родителстване    

 

03.04.2021

Четвърта сесия, модератор проф. Венета Божинова

09:00 Даниела Авджиева   

Общ поглед върху генната терапия при заболявания с нарушения в НПР     

09:20 Ивайло Търнев   

Обзор на съвременните генни терапии при невромускулни болести     

09:40 Фани Гълъбова    

Лечение със Спинраза - едногодишен опит.     

10:00 Иван Литвиненко    

Генна терапия при болест на Duchenne     

10:20 Теодора Чамова   

Лечение на Niemann-Pick тип С.    

Дискусия – 10 мин., Пауза 5 мин.

Пета сесия, модератор проф. Ивайло Търнев

10:55 Илияна Пачева   

Диагностика и терапия на едно непознато заболяване     

11:15 Венета Божинова    

Новите антиепилептични лекарства в терапията на детските епилепсии     

11:35 Ралица Йорданова   

HIV енцефалопатия     

11:55 Виктория Сарафян   

Имунитет и аутизъм - невидимите връзки     

12:15 Мария Гевезова, И. Пачева, Д. Минчев, Й. Сбирков, Р. Йорданова, Е. Тимова, В. Котетаров, И. Иванов, В. Сарафян   

Митохондриалнен профил на периферни мононуклеарни клетки от деца с разстройство от аутистичния спектър

Дискусия – 10 мин., Пауза 5 мин.

Шеста сесия, модератор доц. Илияна Пачева

12:50 Елена Илиева   

Съвременни методи на лечение на двигателните нарушения в ДЦП - доказателства и опит     

13:10 Катерина Габерова,И. Пачева, И. Иванов   

Предиктивна способност на фМРТ при едностранна ЦП и ефект на имобилизацията на здравата ръка     

13:30 Маргарита Панова   

Лечение на тромбофилия при исхемични мозъчни инсулти в детска възраст     

13:50 Васил Котетаров   

Медикаментозни и други методи за овладяване на остри поведенчески нарушения - практически съвети     

14:10 Иван Янков    

Гастростомия при нарушения в НПР - индикации и терапевтичен ефект    

Дискусия – 10 мин., Пауза 5 мин

Седма сесия, модератор проф. Иван Иванов

14:45 Георги Узунов, Марияна Сандева   

Представяне на ДМСГД-Стара Загора     

14:50 Христо Христов   

Представяне на опита на РЦПППО - област Търговище     

14:55 Недка Петрова   

Мултидисциплинарен подход в грижата за деца от уязвими групи - опитът на КСУДС,Пловдив     

15:00 Георги Пейков   

Есотрайк - мобилност и радост за всеки    

15:05 М. Маринова, Н. Ушева, С. Еюбова, Р. Панчева   

Фактори влияещи на нервно-психичното развитие в ранна детска възраст при деца от семейства с висок риск за алергии.     

15:10 Поля Томовска   

Представяне дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър към Сдружение с нестопанска цел "Заедно за децата с аутизъм", гр. Пловдив