24
април

Конференция
Научнопрактическа конференция „Детето като пациент. Бащинството“
Варна, Юнашки салон

08.30 – 09.30 ч. Регистрация

09.30 – 10.00 ч. Официално откриване и поздравителни адреси

Част I

10.00 – 10.30 ч. Бащинството и детското здраве. Лектор: ас. д-р Екатерина Вълчева 

10.30 – 11.00 ч. Да бъдеш баща. Ролята на бащата в пренаталното и ранното развитие на детето. Лектор: Давид Кюранов  

11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза

11.30 – 12.00 ч. Интимният живот в семейството след раждането на дете през погледа на бащата. Лектор: доц. Диана Димитрова

12.00 – 12.30 ч. Бащината депресия и тревожност след раждането на детето. Възможности за хомеопатично повлияване. Лектор: д-р Райна Томова

12.30 -13.00 ч. Дискусия                                                                               

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка 

Част II

14.00 – 14.30 ч. Бащинство на тийнейджъри в България: изводи от две качествени изследвания. Лектор: ас. д-р Николай Михайлов

14.30 – 15.00 ч. Бащата – отчужден, отчуждаващ. В центъра на родителските конфликти – практика, анализ, предизвикателства. Лектор: Елизабета Тодорова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 – 16.00 ч. Бащата, функцията на бащата, името-на-бащата. Лектор: доц. Диана Циркова

16.00 – 16.30 ч. Бащата като модел на подражание за храненето и физическата активност на детето. Лектор: ас. д-р Димитър Маринов

16.30 – 17.00 ч. Дискусия                                        

17.00 – 17.30 ч. Официално закриване

Описание на събитието: Еднодневна конференция в 2 части - преди и следобед. Конференцията се организира от Катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет обществено здравеопазване /ФОЗ/ и Филиала на МУ – В. Търново на МУ – Варна. Насочена е към широк кръг от специалисти - медици, психолози, педагози, социални работници, логопеди, докторанти, специализанти и студенти от МУ и други висши училища. Във всички теми и лекции на конференцията се акцентира върху съвременния интердисциплинарен подход към детето във фокуса на бащинството.       

Участниците заявяват участието си чрез предварително попълнени регистрационни форми и заплащане на такса участие по банков път /40 лв. – специалисти и работещи; 20 лв. – студенти, специализанти и докторанти/. Получават сертификат от ФОЗ на МУ - за участие и повишаване на професионалната квалификация и материали от конференцията.

Всички доклади на лекторите ще се публикуват в извънреден брой на сп. „Практическа педиатрия“, посветен на конференцията и издаден за 24.04.2020 г.

За всички участници в конференцията е осигурен кетъринг по време на обедната почивка и кафе-паузите.

Място и времетраене: Юнашки салон – Варна (бул. „Христо Ботев“ - срещу Катедралата);

8.00 – 18.00 ч. – време за използване на залата за всички презентации, две кафе-паузи и две дискусии по 30 мин.; регистрация и обедна почивка по 1 час; подготовка и подреждане.