15
април

Конференция
Национална научна конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието
София, „Парк хотел Москва”

На 15-16 април 2021 г. в София в „Парк хотел Москва” ще се проведе НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, организирана от Българско научно дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието, Българско дружество по невромускулни заболявания, Българско дружество против епилепсията

Основни теми на конференцията са:

 1. Епилепсия - съвременна диагностика и лечение
 2. Автоимунни, демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система
 3. Генетични и метаболитни заболявания на нервната система
 4. Мозъчно- съдови заболявания в детската възраст - диагностика и лечение.
 5. Церебрална парализа - съвременни възможности за лечение
 6. Диагностика и превенция на психичните заболявания в детската възраст; Разстройствата от аутистичния спектър
 7. Психология на детското развитие - методи на изследвания и терапевтични подходи.

Регистрация за участие:

 1. Краен срок за представяне на резюмета за постери: 1. 03. 2021 г. в размер на една стандартна страница (30 реда).
 2. Такса за правоучастиe 50 лв, която ще се изпраща по банков път след изпращани на регистрационната форма
 3. Хотелските разходи ще се покрият от организационния комитет на конференцията чрез спонсори.
 4. Регистрация за участие и желанието си за ползване на хотел може да направите на:
 • адрес: Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП "Св.Наум", ул."Д-р Л.Русев" № 1, 1113 гр.София; проф.Венета Божинова или Стефка Петрова
 • Е- mail: vsbojinova@abv.bg или fani20@mail.bg

Заебежса: Конференцията е отложена от 21 - 23 октомври 2020 г. поради COVID 19 пандемията.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Ипе: .......................

Адрес ........................

Месторабота............

Е-mail адрес:............

 1. ЖЕЛАЯ ДА УЧАСТВАМ В КОНФЕРЕНЦИЯТА ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО
  ДА НЕ
 2. УЧАСТИЕ С ДОКЛАД
  ДА НЕ 
 3. УЧАСТИЕ С ПОСТЕР
  ДА НЕ 
 4. ЖЕЛАЯ ДА ПОЛЗВАМ ХОТЕЛ:
  ДА 14.04.2021 ДА 15.04.2021 НЕ 

Организационен комитет:

Проф. д-р В. Божинова, дм

Проф. д-р Ивайло Търнев, дмн

Доц. Петя Димова, дм