22
май

Конференция
Национална конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие "Децата на България"
хотели RIU в Свети Влас

Уважаеми Дами и Господа,

Националната конференция за педиатри и ОПЛ с международно участие: "Децата на България" ще се проведе в хибриден формат в периода
22 май - 25 май 2021 г. в хотели RIU в Свети Влас - RIU Palace и RIU Helios Paradise.

В случай, че епидемичната обстановка налага промяна във формата на Конференцията, тя ще бъде трансформирана от хибриден в онлайн формат.

1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:     

ДЕТСКА КЛИНИКА КЪМ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА”

Организационен комитет:

Председател: проф. д-р П. Переновска

Зам. председател: д-р В. Исаев

Секретар: доц. д-р Г. Петрова

Технически секретар: д-р Д. Митева, З. Викторова

 

2. ВАЖНИ ДАТИ:

• Ранна заявка за участие на фирми в Националната конференция за педиатри и ОПЛ - до 26 февруари 2021;

• Късна заявка за участие на фирми в Националната конференция за педиатри и ОПЛ - след 27 февруари 2021 до запълване на изложбената площ и квотата за брой фирмени презентации в научната програма

• Краен срок за изпращане на заявка от лекари за участие с постери и кратки съобщения – случаи от клиничната практика - до 28 февруари 2021 на e-mail на д-р Валери Исаев – valeri_issaev@hotmail.com;

Потвърждение от Организационния комитет за прието участие с постер или кратко съобщение – 15 март 2021;

Краен срок за изпращане на резюмета, онлайн, за публикуване в книжката-програма на Конференцията – до 30 март 2021 на e-mail –
conferencepediatrics2021@gmail.com;

Ранна регистрация на лекари за участие в Конференцията - до 10 април 2021;

Късна регистрация на лекари за участие в Конференцията –  от 11 април до 10 май 2021;

Начало регистрация на място - 22 май 2021 – 11:00 ч – хотел „RIU Palace” - централно фоайе;

Откриване на Национална конференция за педиатри и ОПЛ – 22 май 2021 – 14:30 ч – Конферентна зала „RIU Palace“

Закриване на Конференцията – 24 май 2021 – 18:00 ч

3. НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

 • Covid-19 актуални проблеми;
 • Имунология, ваксинопрофилактика;
 • Пулмология, алергология;
 • Гастроентерология, нефрология;
 • Кардиология, ревматология;
 • Офталмология, оториноларингология;
 • Генетика, дерматология;
 • Хирургия;
 • Неврология;
 • Онкохематология;
 • Случаи от клиничната практика. 

Повече информация ТУК