11
февруари

Други
Курс СДО „Хранене на деца със захарен диабет“
Kатедра „Хигиена и епидемиология“ към Медицински университет – Варна

Kурсът СДО „Хранене на деца със захарен диабет“, предназначен за лекари, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, инспектори обществено здравеопазване, се организира съвместно от катедра „Хигиена и епидемиология“ и катедра „Педиатрия“ към Медицински университет – Варна. Ръководители на обучението са доц. д-р Ружа Панчева, д.м., и проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н.

Обучението ще се проведе от 12. 02. до 15. 02. 2019 г. (4 дни по 6 учебни часа) в катедра „Хигиена и епидемиология“ към Медицински университет – Варна (сграда РЗИ ет. 4).

Регистрация: от 02.01. 2019 до 31.01.2019 г.

Научете повече за курса и как да се включите на официалната страница на БДДГХХ:

http://bulspghan.org/kurs-sdo-hranene-deca-diabet-2019/ 

Програма:

12. 02. 2019 г.

1. Храненето през първите 1000 дни. Глобална стратегия за хранене на кърмачето и малкото дете, СЗО 2003. Глобални цели на храненето, СЗО 2025. 

Лектор: доц. Ружа Панчева

2. Енергия, биоенергетика. Енергиен баланс и енергийни потребности. 

Лектор: доц. Ружа Панчева 

3. Биологично значение на хранителните вещества - белтъци, мазнини, въглехидрати. Прояви на дефицит и излишък. 

Лектор: доц. Ружа Панчева 

4. Биологично значение на хранителните вещества - витамини, минерални вещества. Вода. Прояви на дефицит и излишък. 

Лектор: д-р Владимирова 

13. 02. 2019 г.

1. Храни и хранителни продукти – мляко, млечни продукти; богати на белтък храни (месо, риба, яйца, бобови).

Лектор: д-р Станчева 

2. Храни и хранителни продукти – зърнени храни, зеленчуци и плодове, мазнини.

Лектор: д-р Станчева 

3. Ролята на здравословното и балансирано хранене Препоръки за хранене в детска възраст.

Лектор: д-р Станчева 

4. Какво е диабетът? Диабет тип 1 и тип 2 – разлики и значение. Други форми на диабет. Съвременни насоки за лечение. 

Лектор: проф. Йотова 

14. 02. 2019 г.

1. Хранене и диабет. Влияние на различните групи храни върху нивото на кръвната захар.
Оценка на въглехидратите. Гликемичен индекс, гликемично натоварване.

Лектор: д-р Владимирова 

2. Съвременни насоки за хранене при диабет в детска и юношеска възраст (ISPAD guidelines).
Хранителни препоръки за здравословен контрол на диабета. Препоръки за енергиен баланс, енергиен прием и състав на храната.

Лектор: проф. Йотова и д-р Баздарска 

3. Оценка на растежа на детето. Растежни криви на СЗО, 2006. Клинична оценка и антропометрия. Хранителен скрининг при диабет. 

Лектор; д-р Стойчева

15. 02. 2019 г.

1. Диабет и глутенова ентеропатия.

Лектор: доц. Георгиева

2. Диабет и алтернативни модели на хранене. Хранителни разстройства.

Лектор: д-р Владимирова 

3. Препоръки за отношение към храненето, обучение и планиране на порциите. Въглехидратно броене.
Корекция на хранителния прием в зависимост от физическата активност.

Лектор; Екип от специалисти 

4. Практическо упражнение – изготвяне на хранителен режим на дете със захарен диабет. 

Лектор; Екип от специалисти 

За допълнителна информация:

гл. ас. д-р Росица Христова Чамова, д.м.

еmail: rositsa.chamova@mu-varna.bg

Тел: 0878 220 901