12
юни

Други
IX Европедиатричен конгрес
Дъблин, Ирландия

Конгресът по традиция се организира на всеки две години съвместно от Европейската педиатрична асоциация (EPA) и Съюза на националните европейски педиатрични дружества и асоциации (UNEPSA) и събира педиатри и професионалисти по детско здравеопазване от Европа и света. 

Тази година той ще се проведе в Дъблин, Ирландия, като мотото на форума е „Превенция и терапевтични иновации в управлението на детското здраве“. Особен акцент ще бъде поставен върху предотвратяване на заболяванията и уврежданията чрез ефективната дейност на първичната, вторичната и третичната медицинска помощ, както и върху начините за оптимизиране на здравето и благосъстоянието на децата и техните семейства. 

Повече информация за събитието, научната програма и регистрацията ще откриете на официалната страница: 

http://www.europaediatrics2019.org/