05
септември

Конференция
Дни на детската гастроентерология онлайн
виртуално събитие

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Четвъртата национална среща на детските гастроентеролози и педиатрите, работещи в областта на детската гастроентерология в България.

Нови дати за провеждане на конференцията
Кога и къде: от 5 до 7 септември 2020 г. Събитието ще се проведе виртуално.

Срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата. Голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите. Тяхната изявата се среща от кърмачето до юношеската възраст. Диагностиката и лечението им нерядко са предизвикателство за специалистите, поради необходимостта да се изключат редица органични заболявания.

Срещата ще протече съвместно с водещи специалисти по детска неврология, логопеди и детски хирурзи.

Организатор е Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив.

Повече информация за събитието, програмата и регистрация ще откриете на адрес http://speshnapediatria.com

Изисква се само регистрация, която е безплатна за всички участници.

https://medicteachers.com/webinar/15/dni-na-detskata-gastroenterologiya 

Контакти:
Васил Петров – 0899/ 190 200
Петя Джоглова – 0899/ 190 210
laxconsult@abv.bg