24
април

Други
Дни на детската гастроентерология 2020
Поморие, “Wave Resort”

Oт 24 април 2020 г. до 26 април 2020 г. в хотел “Wave Resort”, Поморие, ще се проведе Четвъртата национална среща на детските
гастроентеролози и педиатрите, работещи в областта на детската гастроентерология в България. Организатор е Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив

Тази година срещата е посветена на дисфагията и нарушенията в храненето при децата – голямата им честота определя и голямото им социално значение, тъй като оплакванията често са повод за значителни тревоги от страна на родителите. Диагностиката и лечението им нерядко са предизвикателство за специалистите поради необходимостта да се изключат редица органични заболявания.  

Срещата ще протече съвместно с водещи специалисти по детска неврология, логопеди и детски хирурзи. Специален гост ще бъде проф. Хауер, заместник-председател на ESPGHAN.  

 

За информация и регистрация: www.speshnapediatria.com

Васил Петров, 0899190200  

Петя Джоглова, 0899190210  

laxconsult@abv.bg