29
март

Други
Дни на детската гастроентерология
Старосел

В периода 29 - 30 март 2019 г. в Старосел ще се проведе Третата специализирана среща на детските гастроентеролози и педиатрите, организирана от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика на МУ – Пловдив.

Темата на тазгодишната среща са заболяванията, при които се налага полагането на съвместни грижи от страна на детските гастроентеролози и хирурзи. Ще се дискутират проблеми при децата в следоперативния период, при които се налага продължително консервативно лечение, както и заболявания, при които хирургичната интервенция е една от алтернативите.

За информация и регистрация:
www.speshnapediatria.com

Предварителна програма

29 март 2019 г.

1. Откриване

2. Некротизиращ ентероколит – етиология, клиника и консервативно лечение: Доц. Мумджиев

3. Некротизиращ ентероколит – оперативно лечение: Проф. Йонков

4. Некротизиращ ентероколит – профилактика: Д-р Харутюнян

5. Мекониум илеус: Проф. Недкова

6. Възпалителни чревни заболявания - усложнения и възможности за консервативно
лечение: Д-р Шентова

7. Възпалителни чревни заболявания – показание за хирургични лечение: Д-р Александрова

8. Симпозиум, посветен на късото тънко черво

- Синдром на късо-тънко черво – усложнения и консервативно лечение: Д-р Байчева

- Синдром на късо-тънко черво – възможности за хирургично лечение: Д-р Георгиев

- Тотално парентерално хранене при СКТЧ: Д-р Янков

9. Дискусия

30 март 2019 г.

1. Еозинофилен езофагит: Доц. Пантелеева

2. Атрезия на хранопровода: Доц. Шивачев

3. Атрезия на хранопровода – терапия на следоперативните прояви: Д-р Панайотова

4. Хипертрофична пилорна стеноза: Проф. Стефанова

5. Хипертрофична пилорна стеноза – особености на образната диагностика: Д-р Янков

6. Гастро-езофагеален рефлукс: Д-р Лазарова

7. Хирургично речение на ГЕР: Д-р Толекова

Обяд

1. Портална хипертония – диагностика и медикаментозно лечение: Доц. Узунова

2. Портална хипертония – оперативно и интервенционално лечние: Проф. Спасов

3. Аномалии на жлъчното дърво – диагностика и консервативно лечение: Д-р Хаджийски

4. Аномалии на жлъчното дърво: Д-р Мутафчиева

5. Алергия към хранителни протеини – консервативно и диетично лечение: Доц.Георгиева

6. Закриване на конференцията