29
май

Конференция
Детска хирургия + приятели
Поморие, “Wave Resort”

Oт 29 май 2020 г. до 31 май 2020 г. в хотел “Wave Resort”, Поморие, ще се проведе конгрес по детска хирургия под надслов „Интердисциплинарен подход при лечение на заболяванията в детската възраст“.  

Програмата е разпределена в няколко модула – неонатална хирургия и неонатология, гръдна хирургия и пулмология, коремна хирургия и гастроентерология, детска урология и нефрология, спешна хирургия и детска ортопедия, анестезиология и интензивна терапия в детската възраст, сестринска сесия – научна сесия на медицинските специалисти. 

Гост лектори в Конгреса ще бъдат: проф. Ян Ихтихар – детска урология, проф. Мунтер Хадат – неонатална хирургия, проф. Майкъл Хьолуард – гръдна хирургия, проф. Зоран Бахтияревич – коремна хирургия, проф. Саксена, проф. Апроду, проф. Разумовски, проф. Ангелка Славкович. 

 

Заявки за участие ще се приемат до 27.01.2020.

Резюметата ще се приемат до 20.03.2020.