06
май

Други
37 Годишна среща на Европейското дружество по детски инфекциозни болести (ESPID 2019)
Любляна, Словения
Пълна информация за събитието ще откриете на: 
https://espidmeeting.org/

Най-добрите лекции, пре дставени на ESPID 2018 (достъпът е свободен!), можете да видите на:
https://espidmeeting.org/webcasts-to-watch-in-2018/


Важни срокове:
Подаване на резюме: до 15 януари 2019 г.

Заявка за кандидатстване за годишната награда на ESPID – поемане на разноските по пътуването за срещата: до 16 януари 2019 г.

Заявка за участие в workshopa на Walter Marget: до 17 януари 2019 г.

Заявка за Мастеркласа на ESPID: до 18 януари 2019 г.