VIII Великотърновска национална научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата”

Registrations have closed.
VIII Великотърновска национална научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата”

VIII Великотърновска национална научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата”

175 175 човек/а видяха това събитие

VIII Великотърновска национална научно-педиатрична конференция “От симптома към диагнозата” ще се проведе на 09-11 юни 2023 г. Организира се под егидата на Катедра по педиатрия при МУ– Плевен, отделение по педиатрия при МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов”, гр. Велико Търново.

За повече информация:

Д-р Точков

dr.tochkov@abv.bg

тел.: 0888 561 419

 

ПРОГРАМА

9 юни 2023 (петък)
15.00    Откриване на конференцията
             Модератори: Проф.В. Пилософ, Доц. Н. Българанов, Доц. Д. Калайков
15.15    Какво става с показателите за оценка на детското здраве
             Доц. Д. Калайков
15.30    Детската кардиология и и кардиохирургия – млади специалности на 60 години!
             Проф. В. Пилософ
15.45    Научна сесия – Детска пулмология
             Модератори: Проф. П. Минчев, Проф. М. Бошева, Доц. Н. Българанов, Доц. Е. Пантелеева
15.45    Синобронхити
             Проф.П. Минчев
16.00    Ку-треска и още нещо – клиничен случай
             Проф. М.Бошева, Д-р Кетев
16.10    Не всяко свиркащо дишане е астма
             Проф. П. Переновска
16.25    БЦЖ и бецежти
             Доц. Е. Георгиева, Д-р В. Тенева, Д-р Б. Ангелова
16.35    Рецидивираща респираторна папиломатоза – клиничен случай
             Доц. Н. Българанов, Д-р Г. Стойкова
16.45    ТБК и коморбидност.Съчетание с ехинокок.
             Д-р Б. Данкова, Д-р З. Антонова, Д-р П. Петров, Д-р В. Опаранова
16.55    Гангрена на бял дроб в детска възраст
             Д-р Спасова и колектив
17.05    Усложнена пневмония в детска възраст
             Д-р Галачева и колектив
17.15    Предварителни резултати от клинично проучване на серумните нива на витамин Д при хоспитализирани деца с остри респираторни инфекции – презентация на постер
              Д-р Г. Стойкова
17.20     Изкуствен интелект в рентгенологията на децата: От алгоритми до практични решения”
              Д-р Д. Митев, Д-р Б. Христова, Д-р Д. Мансур, Д-р П. Митев
17.30     Наследствен панкреатит – клинични случаи
              Доц. Е. Пантелеева, Д-р Е. Пападопулу, Д-р Н. Янева, Д-р А. Савов
17.40    Спектър на функционалната коремна болка
             Д-р Иван Янков
17.50   Фирмена презентация (с подкрепата на Вивасан)
            Представяне на книгата „Лечебната сила на натуралните етерични масла и употребата им при деца”
            Доц. Д-р А. Драганова
18.00   Фирмена презентация (с подкрепата на Innotech)
            Влажна кашлица при децата – причини и лечение-
            Д-р В.Точков
11 юни 2023 (събота)
09.00    Научна сесия – Детска кардиология
             Модератори: Проф. А. Кънева, Проф. М. Цонзарова, Доц. А. Дашева
09.00    Аномалии в положението на сърцето – декстрокардия
             Доц. Л.Маринов
09.10    Синкоп в детска възраст
             Проф. А. Кънева
09.20    Anorexia nervosa – кардиологични проблеми
             Д-р П. Шивачев
09.30    Хипертрофична кардиомиопатия при деца – етиологична диагностика и лечение
             Доц. А. Дашева
09.40    В корените на първичната артериална хипертония.
             Д-р Н. Коларова-Янева, Доц. А. Дашева, Проф. М. Цонзарова
10.00    Научна сесия – Детска нефрология и урология
             Модератори: Проф. Д. Близнакова, Доц. М.Гайдарова, Доц. Е. Костадинова
10.00    Как да съхраним бъбреците на децата
             Проф. Д.Близнакова
10.20     Хиперкалциурия – диференциална диагноза и клинични случаи –
              Доц. М.Гайдарова
10.30     Спешни състояния в детската урология
              Д-р С. Пеев
10.40     Предизвикателството везикоуретерален рефлукс
              Доц. Е.Костадинова
10.50     Недоносеност и последици за „здравето на бъбрека”
              Д-р В. Малинова, Доц. Р.Маркова, Доц.М. Гайдарова
11.00     Постнатално поведение при пренатално установени обструктивни уропатии
              Д-р Атанасов
11.10     Остро бъбречно увреждане при атрезия на химена – клиничен случай
              Д-р В. Боцова
11.20     Ролята на навременното насочване и правилното начално лечение при някои редки ендокринни заболявания в педиатрията
              Проф.В. Йотова
11.30      Фирмена презентация (с подкрепата на Pharmapro)
               Модератори: Проф. И. Литвиненко, Проф. В. Божинова
11.30       Дефицит на Ароматна L-аминокиселинна декарбоксилаза – диференциална диагноза и иновативни възможности за лечение
               Проф. В. Божинова
11.45      Мускулна дистрофия на Дюшен с нонсенс мутация – терапевтични възможности. Клинични случаи
               Проф. И. Литвиненко
12.00      Фирмена презентация (с подкрепата на Neopharm)
               Помощ – диария: Можем ли да се справим бързо и без риск за здравето?
               Д-р Т. Тодоров
12.15     Фирмена презентация (с подкрепата на Pierre – Fabre)
               Модератори: Проф. д-р А. Кънева, д-р Р. Масларска
12.30      Насоки и актуален подход в лечението на инфантилен хемангиом
               Проф. д-р А. Кънева
12.45      Индикации за лечение със стандартизиран разтвор на системен пропранолол. Терапевтична схема, ефективност и безопасност.
               Д-р Р. Масларска
13.00      Клиничен опит
               Проф. д-р А. Кънева, Д-р Р. Масларска
13.00 – 13.45 Обяд
13.45       Фирмена презентация (с подкрепата на Neopharm)
                 Модератори: Проф. д-р Ц. Дойчинова
13.45        Специализираният пробиотик – защо има незаменима роля при всяко антибиотично лечение
                 Проф. д-р Ц. Дойчинова
14.00        Научна сесия – Детска гастроентерология , Детска хирургия
                  Модератори: Проф. М. Георгиева, Проф. П.Стефанова, Доц. Й. Узунова
14.00         Повръщане с коагулуми – симптом на варици на хранопровода
                 Д-р Н.Рашева, Доц. М. Георгиева
14.10        Хълцането симптом на много заболявания.
                 Д-р Н. Рашева, Доц. М. Георгиева, Д-р М. Гълъбова-Николова, Доц. Кр. Колева, Д-р Р.Панчева-Димитрова
14.20        Повръщане в детската възраст – диференциална диагноза
                 Проф.П. Стефанова
14.30        Случай на непридържане към лечението при юноша с хронична чернодробна недостатъчност
                 Д-р А. Гончаров, Доц. Й. Узунова
14.40       Нови насоки в лечението на хепатит С при деца,
                Д-р П. Хаджийски, Д-р Хр. Найденов, Д-р М. Байчева
14.50      Малнутриция и възможни решения при деца с генетични заболявания
                Д-р Хр. Найденов, Д-р П. Хаджийски, Д-р М. Байчева
15.00       Фирмена презентация (с подкрепата на Pierre Fabre)
                Еxomega Control и Exomega Allergo – емолиенти с натурален произход в контрола на атопичен дерматит при деца
               Д-р К. Танкова
15.15      Булозна епидермолиза – клинични признаци, диагноза, усложнения и прогноза
               Доц. И. Йорданова
15.30      Научна сесия – Детска хематология
               Модератори: Доц. М.Йорданова, Доц. И.Щърбанов, Д-р Бл. Здравков
15.30      Кръвни отклонения при системни заболявания
               Доц.М.Йорданова
15.40      От симптома към диагнозата – дете с невробластом – навременна диагноза с отказ от лечение – клиничен случай
               Д-р Бл.Здравков, Д-р З. Тодорова, Д-р Т. Ганева, Д-р М.Сърбянова
15.50      Клинична оценка при нарушения в хемостазата
               Доц. И. Щърбанов
16.00      Фирмена презентация (с подкрепата на Alkaloid)
               Възможности за антибиотично лечение в детска възраст и Foxero
               Доц. Д. Илиев
16.15      Фирмена презентация (с подкрепата на Belin-Сhemie)
               Лечение на алергичен риноконюнктивит в детска възраст
               Д-р И.Кьолиева
16.45      Фирмена презентация (с подкрепата на Органон)
               Комплексна терапия на алергичния ринит и бронхиална астма в детска възраст
               Д-р В. Кендерова
17.00      Научна сесия – Детска ревматология
               Модератори: Проф.С. Стефанов, Проф.Върбанова, Доц. К. Лисички
17.00      Терапевтична стратегия при ювенилен артрит
                Проф.С. Стефанов
17.10       Стрептококови инфекции – диагностични затруднения и терапевтични възможности“
                Доц. К. Лисички, Д-р В. Кендерова
17.20       Mycoplasma pneumoniae – позната и непозната
                 Доц. К. Лисички, Д-р В. Кендерова
17.30        Неревматична мускулно-скелетна болка
                 Проф.Върбанова
17.40         Научна сесия – Детска неврология
                  Модератори: Проф. В. Божинова
17.40         Прогресиращата централна парализа – диференциална диагноза
                  Проф.В. Божинова , Д-р И. Александрова
17.50         Ювенилен паркинсонизъм с представяне на клинични случаи
                   Проф.В. Божинова , Д-р И. Александрова
18.00          Остър демиелинизиращ енцефаломиелит (ADEM) – от спешния кабинет до диагнозата
                   Д-р Н. Горельова, Д-р Ю. Димитрова, Доц. И.Цочева
18.10          Синдром на Arnold-Chiari – представяне на клинични случаи
                   Д-р В.Стоянова, Д-р В. Тодоров, Доц. Н. Българанов
11 юни 2023 (неделя)
09.00           Научна сесия – ЕНДОКРИНОЛОГИЯ
                    Модератори: Проф. М. Константинова, Доц.Р. Савова, Доц. Д. Илиев
09.00           Някои от развенчаните митове на 20 и 21 век, свързани с храната и здравето
                    Проф. М. Константинова
09.10           Хипогликемичен синдром в детска възраст – етиологична палитра и диагностичен алгоритъм
                    Доц. Р. Савова
09.20           Научна сесия – Неонатология
                    Модератори: Доц. Р.Георгиева
09.20           Терапевтичен алгоритъм при недоносени деца с интравентикуларни кръвоизливи
                     Доц. Р.Георгиева
09.30            Живороден хипотрофичен близнак с триплоидия (69ХХХ)
                     Д-р Л. Вакрилова, Д-р Ст. Хитрова – Николова, Проф. Б. Слънчева
09.40            Влияние на сезона на раждане за изява на неонатална жълтеница.
                     Д-р Татяна Итова
09.50            Златният час в спешната педиатрия
                     Д-р И. Нейчева, Д-р И. Каравеликова, Д-р К. Габерова, Д-р Р. Йорданова, Проф. Т. Шмилев
10.00            Кога да мислим за Муковисцидоза?
                     Доц. Г.Петрова
10.30            Закриване на конференцията
 

Дата и час

09-06-2023 до
11-06-2023
 

Местоположение

 

Категория