СТАНОВИЩЕ НА БПА ОТНОСНО НЕВЕРНИ ТВЪРДЕНИЯ, ИЗЛЪЧЕНИ В ПРЕДАВАНЕ НА БНТ-1

ДО

Г-н Емил Кошлуков,
генерален директор
на Българската национална телевизия

 

Относно: неверни твърдения за провеждане на лечение на сарком на Юинг при Стивън Бориславов в предаването „Денят започва“ по БНТ-1, излъчено на 11.03.2022 г.

 

Уважаеми г-н Кошлуков,

Представям становище на Българската педиатрична асоциация (БПА) относно неверни твърдения за провеждане на лечение на Сарком на Юинг при Стивън Бориславов в предаването „Денят започва“ по БНТ-1, излъчено на 11.03.2022 г.

Във връзка с изказано мнение от г-жа Елизабет Владова – майка на футболния талант Стивън Валериев Бориславов, страдащ от Сарком на Юинг, за невъзможност за осъществяване на адекватна химиотерапия в Република България, БПА е задължена да опровергае изнесените неверни твърдения. В предаването не бе поканен лекар-специалист относно лечебно-диагностичната дейност и обществеността бе едностранно неправилно информирана.

Разбираме тревогата и отчаянието на майка, чието дете е диагностицирано със злокачествено заболяване, и проявяваме искрена съпричастност. Право на всеки родител е изборът на лечебно заведение, в което да проведе лечението на детето си. Изказаните в интервюто становища от майката обаче не отговарят на истината и подвеждат общественото мнение, дори по-лошо – разклащат доверието на пациентите в лекуващите ги екипи и надеждата им за излекуване, като поставят под съмнение придържането към възприетото лечение.

В интервюто се твърди, че „в България не му беше направено нито едно от тези изследвания, които му се правиха в Германия“, което не отговаря на истината. При Стивън Бориславов са проведени в кратки срокове и в пълен обем стадииращите изследвания (високоразделителен скенер на бял дроб, РЕТ скенер, ядреномагнитен резонанс на таз, изследване на костен мозък), изискуеми според препоръките при доказана диагноза Сарком на Юинг. Твърди се също, че „ако химиотерапията беше продължила в България, щеше да го убие!“. Внушението за умишлено или непредпазливо увреждане е недостойно и граничи с набедяване. При детето е започнато своевременно лечение в българска болница по международно възприет европейски протокол EURO EWING 2012 и е проведен само един химиотерапевтичен блок, тъй като родителите преустановяват лечението по свое желание.

Изказва се мнение, че „в България няма специалисти, а ако има специалисти, то условията на работа не им позволяват да бъдат специалисти“, както и че „в България не може нищо, освен да се молим на бога“.

БПА информира, че ежегодно в Република България се диагностицират и лекуват 150-200 деца със злокачествени заболявания. Лечението им се осъществява в три специализирани центъра в страната: УМБАЛ „Царица Йоанна“ – София, УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив и УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, в които работят специализирани екипи по детска онкология с дългогодишен опит. Лечението е съобразено с международните препоръки, като се следват утвърдени европейски протоколи на химиотерапия. Лекуващите екипи са в непрекъсната колаборация с международни центрове и участват в международни туморни бордове и телеконференции, в които се обсъждат трудните в диагностичен и терапевтичен аспект случаи неколкократно в хода на лечението. В редките случаи, когато най-подходящият лечебен подход не може да бъде осъществен в Република България, пациентите се насочват от самите лекуващи екипи към Дирекция за лечение на деца в чужбина към НЗОК за финансиране на лечение извън страната.

В заключение, БПА настоява за коректно отразяване на подобни теми от страна на медиите, като се привлича и експертно медицинско мнение с оглед на възможните негативни последици от представяне на неверни факти и лични мнения върху най-уязвимия контингент педиатрични пациенти – децата със злокачествени заболявания и техните семейства.

Настоящият текст до БНТ-1 се подкрепя от Експертния съвет по детска клинична хематология и онкология.

 

С уважение, проф. Иван Литвиненко, председател  на БПА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *