СТАНОВИЩЕ НА БПА ВЪВ ВРЪЗКА С АНТИБИОТИЧНАТА РЕЗИСТЕНТНОСТ

ОТ: ПРОФ. д-р ИВАН ЛИТВИНЕНКО

Председател на УС на Българската педиатрична асоциация

 

До:

г-н Асен Василев

Заместник министър-председател по еврофондовете и министър на финансите

 

Дo:

Проф. Асена Сербезова

Министър на здравеопазването

Министерство на здравеопазването

 

До:

доц. д-р Ангел Кунчев

Главен държавен здравен инспектор

Министерство на здравеопазването

 

Копие до:

проф. д-р Радка Аргирова

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда 

 

Уважаеми дами и господа,                                                       

Основна мисия на Българската педиатрична асоциация (БПА) е развитието на детското здравеопазване, повишаване качеството на медицинската помощ в областта на педиатрията, внедряването на нови научни и практически постижения, изграждане на професионална компетентност, провеждане на продължаващо медицинско обучение и създаване на ясни правила по отношение на продължителното професионално развитие на лекари с медицинска специалност по педиатрия и свързани с нея медицински специалности, адекватното остойностяване на придобитата професионална квалификация и други съществени цели в сферата на детското здравеопазване.

През последните години резистентността на микроорганизимите с клинично значение към антимикробните средства се превърна в един от най-значимите проблеми за медицината и общественото здравеопазване, към който БПА не може да остане безучастна.

Всяка година антимикробната резистентност е причина за приблизително 33 000 смъртни случая и стува около 1,1 милиарда евро на здравните системи в държавите от ЕС и ЕИП. В България от години е факт нерационалната прекомерна употреба на антибиотици, като масовото прилагане на широкоспектърни антибиотици се сочи за основна причина за развитие на АМР.

От името на БПА изразяваме подкрепа към усилията на МЗ в посока приемане на Националната стратегия за борба с антимикробната резистентност и считаме, че ключов момент за създаването на  устойчив и работещ модел на тази стратегия е ефективното използване на съществуващите антибиотици.

Бихме искали да насочим вниманието Ви към един наболял проблем. Не малка част от клиничните пътеки, включително в педиатрията все още са с ограничено финансиране, в което би следвало да се включи и цената на антибиотичното лечение, когато то се налага. При редица животозастрашаващи състояния, стратегическите тясноспектърни антибиотици са единствен останал избор за пациента. Включването им в цената на клиничната пътека поставя финансова бариера пред рационалното и ефективно лечение. Пример за такива индикации в педиатрията са септичните състояния при деца, съпроводени с полиорганна недостатъчност, които водят до висок леталитет. Все по-сериозен проблем при тези по-редки, но високорискови инфекции при децата, е нарастващата антибиотична резистентност.

Считаме, че практично и работещо решение на този проблем би могло да се намери със създаване на  Национална програма за прилагане на стратегически антибиотици в болничната сфера, администрирана от НЗОК и финансирана от бюджета на МЗ.

Такава програма трябва да се съпътства от научно-обосновани включващи и изключващи критерии за прилагане на стратегическите антибиотици, за да се избегне тяхното компрометиране като единствен избор на терапия при животозастрашаващи инфекции.

Вярваме, че такъв подход би допринесъл чувствително за подобряване качеството на детското здравеопазване, каквато е и нашата основна мисия.

ПРОФ. Д-Р ИВАН ЛИТВИНЕНКО

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *