СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 2022: 1 – 7 АВГУСТ 2022

За 30-ти път Световният алианс за подкрепа на кърменето (The World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) организира през тази година глобалната кампания, която има за цел да информира  и да ангажира обществото и ключовите участници, да инициира и да насърчава действия в подкрепа на кърменето. Членове на Алианса са Световната здравна организация (СЗО), УНИЦЕФ, Международната конфедерация на акушерките, Международната организация на труда, неправителствени организации в подкрепа на кърменето и др.

В ключовите послания на кампанията под мотото „Да се застъпим за кърменето – обучение и подкрепа“ са формулирани актуалните проблеми и са заложени решенията за тях:

 1. За да се ПОДГОТОВЯТ за кърменето, родителите се нуждаят от обучение и предварително консултиране и съвети за кърмене както от здравните служби, така и от общността.
 • Медицинските специалисти могат да работят заедно с представители на общността, за да се гарантира, че родителите получават последователна и цялостна информация в пренаталния период.

 

 1. За да ЗАПОЧНАТ кърменето, майките се нуждаят от ориентирана към техните нужди грижа по време на раждането и контакт „кожа до кожа“ под компетентно ръководство веднага след това.
 • Предварително и продължаващо обучение трябва да гарантира, че здравните работници имат необходимата компетентност. 

 

 1. За УСТАНОВЯВАНЕ на кърменето след раждането трябва да има консултиране за кърмене в родилното заведение и след изписването.
 • Необходима е тясна комуникация между различните участници в здравната система и общността, за да се осигури непрекъснатост и последователност в консултирането за кърмене в този критичен момент.

 

 1. За ПОДДЪРЖАНЕ на кърменето родителите се нуждаят от контакти с консултанти по кърмене поне през първата година, а ако е възможно, и по-дълго.
 • Участниците в здравната грижа и в общността от „топлата верига“ трябва да организират тези контакти между съответните услуги с подходящи препоръки, когато е необходимо.

 

 1. За ЗАЩИТА на кърменето всички участници в „топлата верига“ трябва да бъдат свободни от търговското влияние на заместителите на кърмата и производителите и дистрибуторите на шишета за хранене.
 • Те трябва да бъдат обучени относно своите отговорности съгласно Кодекса за разпространение на заместителите на кърма, за да се гарантира, че родителите вземат безпристрастни информирани решения.

 

 1. За да се ЗАСТЪПИМ за кърменето и да постигнем глобалната цел за кърменето, капацитетът на всички участници в „топлата верига на подкрепа“ трябва да бъде укрепен.
 • Правителствата и вземащите решения трябва да инвестират в образование и подкрепа за кърменето, за да създадат благоприятна среда за семействата с бебета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *